Informační kancelář Státní rady Číny vydala Bílou knihu vybudování všestranně prosperující společnosti: Slavná kapitola v rozvoji lidských práv v Číně. Uvádí se v ní, že vybudování všestranně prosperující společnosti je hlavní národní rozvojovou strategií prováděnou Komunistickou stranou Číny a čínskou vládou za účelem zlepšení blahobytu lidí a zvýšení úrovně ochrany práv všech lidí.

Bílá kniha poukazuje na to, že vybudování všestranně prosperující společnosti otevírá novou oblast lidských práv, odstraňuje absolutní chudobu a bere na vědomí právo na základní životní úroveň, prosazuje lidská, hospodářská, sociální a kulturní práva, zavádí dobré zákony a řádnou správu věcí veřejných, zajišťuje občanská a politická práva a prosazuje sociální rovnost za účelem ochrany práv a zájmů konkrétních skupin.

Čínská populace tvoří téměř jednu pětinu světové populace. Komplexní dokončení budování prosperující společnosti v Číně je důležitým mezníkem v historii rozvoje lidských práv ve světě. Ve velkém procesu budování středně prosperující společnosti Čína ve všech ohledech vytvořila úspěšné postupy v oblasti dodržování a ochrany lidských práv.

Bílá kniha poukázala na to, že neexistuje nejlepší ochrana lidských práv, může být pouze lepší než jiná řešení. Vybudování prosperující společnosti položilo nový výchozí bod pro rozvoj a pokrok v oblasti lidských práv v Číně. Na nové cestě všestranného budování socialistické moderní země bude Komunistická strana Číny pokračovat ve vedení všech lidí k tomu, aby si užívali šťastnějšího a zdravějšího života.