Na slavnostním zahájení Výroční konference Asijského fóra v Boao 2021, které se konalo před několika dny v čínském Hainanu, se mluvilo i o budování „Pásma a stezky“. Tato iniciativa je nejenom slibem Číny vůči světu, je ale také společnou vývojovou cestou pro různé národy, kterým pomůže oživit ekonomiku po epidemii. Čína je ochotna s různými zeměmi vybudovat užší partnerství v oblasti zdraví, vzájemného hospodářského propojení a ekologického rozvoje a pozitivně přispívat ke společné prosperitě lidstva.

Světová ekonomika čelí třem velkým změnám za vlivu epidemie COVID-19.

První změnou je zesilování hry mezi velkými mocnostmi. Mezinárodní měnový fond očekává, že s ústupem epidemie dosáhne letošní tempo globálního ekonomického šestiprocentního růstu a v roce 2022 to bude 4,4 procenta. Ale vyžaduje to provoz světové ekonomiky v souladu s mezinárodními obchodními a hospodářskými pravidly. Instrumentalizovaný multilateralismus některých hlavních mocností nebo umělé „oddělování“ od jiných států však k rychlému zotavení a zdravému rozvoji světové ekonomiky nepřispívá. Některé mocnosti se snaží udržovat hegemonii, potlačovat jiné země a přimět své spojence, aby se uchýlili se k selektivnímu multilateralismu. To vše nepřispívá k obnově světové ekonomiky po epidemii.

Druhou změnou je urychlení transformace ekonomiky směrem k digitalizaci, která hrála důležitou roli v udržování ekonomických aktivit během epidemi a přispívá k hospodářskému oživení po ní. Vynikající výkon Číny v řízení epidemie a podpora transformace ekonomiky na digitální poskytly zemím po celém světě důležitý příklad pro toto kolo změn. S rostoucí prosperitou digitální ekonomiky se stále objevují výhody nových ekonomických formátů, které po epidemii změní světovou ekonomiku. Znamená to také, že společnosti z celého světa se musí urgentně přizpůsobit novým obchodním formátům, novým pravidlům a novému konkurenčnímu prostředí.

Třetí hlavní změnou je zvýšení poptávky po nízkouhlíkovém, zeleném a udržitelném růstu, protože je nutné čelnit změně klimatu. Dosavadní způsob hospodářství neodpovídá naléhavým potřebám lidí vyrovnat se se změnou klimatu v budoucnosti. Úprava modelu hospodářského rozvoje a věnování pozornosti změně klimatu s sebou přinese vývoj nových výrobních postupů založených na nízkouhlíkovém, ekologickém a udržitelném růstu.