U příležitosti 100. výročí založení Komunistické strany Číny zpívali učitelé a studenti z Číny i zahraničí na Univerzitě Tsinghua Internacionálu v čínštině, angličtině, francouzštině, němčině, ruštině, japonštině a španělštině, aby vyjádřili svou touhu po krásné budoucnosti.

Originální francouzskou verzi L'Internationale napsal básník jeden z vůdců Pařížské komuny Eugène Pottier v roce 1871. Text líčí sociální nespravedlnost a hladovějící a utiskované dělníky vyzývá ke vzpouře. V roce 1888 se dostal do rukou dělnického skladatele Pierra Degeytera v Lille, který k němu napsal hudební doprovod. Píseň se pak zpívala na odborářských slavnostech a dělnických shromážděních ve Francii.

Od té doby se Internacionála stala hymnou mezinárodního dělnického hnutí. A v roce 2021 jí zpívá skupina čínské mládeže na oslavu 100. narozeniny KS Číny. Co zůstává nezměněno, je láska k zemi a světu. „Internacionála je zítřka lidský rod.“