U příležitosti stých narozenin Komunistické strany Číny poprvé udělil ústřední výbor KS Číny Řád 1. července. „Vydám ze sebe maximum,“ řekla oceněná ředitelka školy Zhang Guimei.

Zhang Guimei se narodila v roce 1957 a v 17 letech přišla do provincie Yunnan podpořit místní rozvoj. Po mnoho let pracovala v oblastech postižených chudobou. Když viděla mnoho dívek předčasně ukončit školní docházku právě kvůli chudobě jejich rodin nebo dokonce kvůli diskriminaci pohlaví, založila první dívčí střední školu Huaping ve městě Lijiang.

Většina jejích studentek pochází z chudých venkovských rodin, některé musely kvůli finančním problémům školu opustit. Zhang Guimei ale navštěvuje jejich domovy téměř každý den, snaží se pochopit a pomoci.

Za posledních 12 let tak navštívila více než 1600 domácností a procestovala přes 110 tisíc kilometrů. I když trpěla různými nemocemi a bolesti jí ztěžovaly chůzi, trvala na návštěvách domovů svých svěřenkyň.

Zhang Guimei v kampusu dívčí střední školy Huaping ve městě Lijiang v provincii Yunnan. Foto: Agentura Nová Čína„Chci-li zachránit dítě, musím zachránit jeho rodiče, jeho rodinu!“ S touto myšlenkou Zhang Guimei často věnuje finanční pobídky a dotace od vlád na všech úrovních na podporu studentek. Za tímto účelem nelituje darovat ani vlastní mzdu. Díky její pomoci se mnoha studentkám podařilo překonat obtíže a připravit se na přijímací zkoušky na vysokou školu.

Díky nezištné obětavosti Zhang Guimei si splnilo své sny o studio na univerzitě více než 1 800 dívek z chudých rodin. V roce 2019 více než 80 procent absolventek její školy složilo přijímací zkoušku na univerzitu. Toto číslo je ve městě Lijiang nejvyšší.

„Vynikající učitelka, která pomáhá plnit životní sny venkovských dívek.“ „Matka Zhang, která věnovala svůj celý život vzdělání“ – To jsou komentáře, které Zhang Guimei slyšela na slavnostním předávání Řádu 1. července.