Kniha Zmírnění chudoby: Zkušenosti a přínos Číny komplexně zhodnotila výsledky Číny v boji proti chudobě a popsala její zkušenosti a postupy. V knize se uvádí, že úplná eradikace extrémní chudoby, první cíl „Agendy pro udržitelný rozvoj 2030“ stanovené OSN, se v Číně podařilo dosáhnout 10 let před plánem. Čína, která představuje téměř jednu pětinu světové populace, zcela odstranila absolutní chudobu.

Chudoba byla zlikvidována ve 832 krajích a 128 tisících vesnic. Životní úroveň lidí, kteří byli vyvedeni z chudoby, se výrazně zlepšila. Disponibilní příjem na obyvatele venkova v oblastech postižených chudobou se zvýšil z 6079 yuanů v roce 2013 na 12 588 yuanů v roce 2020, což je více než dvojnásobek, při průměrném ročním růstu 11,6 procenta.

Velkých výsledků bylo dosaženo při zmírňování chudoby v oblastech národnostních menšin. Od roku 2016 do roku 2020 v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, v Čuangské autonomní oblasti Guangxi, v Tibetské autonomní oblasti, v Chuejské autonomní oblasti Ningxia, v Ujgruské autonomní oblasti Xinjiang a v provinciích Guizhou, Yunnan a Qinghai klesl počet chudých lidí o 15,6 milionu. Chudoba byla vymýcena u všech 28 malých etnických skupin.

Foto: Guangming PictureVýrazně se zlepšily životní podmínky žen, které tvořily přibližně polovinu z téměř 100 milionů lidí, kteří byli vytaženi z chudoby. Celkem 10,21 milionu chudých žen bylo proškoleno v různých dovednostech a více než pět milionů si zvýšilo příjem prostřednictvím ručních prací. Více než 450 miliard juanů putovalo na mikropůjčky a mikroúvěry, které pomohly 8,7 milionu žen zvýšit jejich příjem z podnikání.

Vzdělávací příležitosti chudých lidí se významně zvýšily a jejich úroveň vzdělání se i nadále zlepšuje. Problém předčasného ukončování povinné školní docházky u dětí z chudých venkovských rodin byl v podstatě vyřešen. V roce 2020 míra dokončení devítiletého povinného vzdělávání v chudých krajích dosáhla 94,8 procenta. A více než 99,9 procenta chudých lidí nyní má základní zdravotní pojištění.

Foto: Guangming PictureOd roku 2013 se celkem 7,9 milionu domácností s 25,68 miliony chudých lidí rozloučilo se zchátralými staveními a žije v nových bezpečných domech. V zásadě bylo dosaženo plného pokrytí venkovských oblastí stabilními a spolehlivými dodávkami energie díky výstavbě elektrické sítě v oblastech bez elektřiny a modernizaci venkovských energetických sítí. Celkem 28,89 milionům chudých lidí byly zajištěny dodávky pitné vody. Míra pokrytí chudých oblastí pitnou vodou se zvýšila ze 70 procent v roce 2015 na 83 procent v roce 2020.

Do konce roku 2020 bylo přestavěno 1,1 milionu kilometrů silnic a nově bylo postaveno 35 tisíc kilometrů železnic po celé zemi. Všechna města a vesnice v oblastech postižených chudobou jsou napojena na zpevněné silnice.

Pokrytí optickými vlákny a sítěmi 4G v chudých vesnicích přesahuje 98 procent. Do konce roku 2020 bylo v této oblasti investováno celkem 24 917 miliard juanů. V chudých okresech bylo zrychleno distanční vzdělávání, všechny nyní mohou využívat výhod telemedicíny a elektronického obchodu. Počet on-line obchodníků v krajích postižených chudobou se zvýšil z 1,3 milionů v roce 2016 na tři miliony v roce 2020.

Foto: Guangming Picture