Během období „13. pětiletého plánu“ se počet přírodních rezervací v celé zemi zvýšil o více než 700, přičemž jejich rozloha vzrostla o více než 25 milionů hektarů. Celkem už existuje 11 800 rezervací, představují přibližně 18 procent rozlohy Číny.

Během „13. pětiletého plánu“ zahájila Čína 25 pilotních projektů týkajcích se ekologické ochrany a obnovy krajiny, lesů, polí, jezer a trav. Projekty se uskutečnily ve 24 provinciích po celé zemi a prospěly 65 krajům zasaženým chudobou. Vláda na ně vydala celkem 50 miliard juanů, celková investice v současnosti dosahuje téměř 170 miliard juanů.

Čína začala ještě více chránit přirozené lesy a přeměňuje část zemědělské půdy na lesy a travní porosty. Lesy už pokrývají 23,04 procenta rozhlohy země. Bylo vybráno a zaměstnáno celkem 1,1 milionu strážců lesů, spolu s dalšími novými příležitostmi spojenými s ekologickou obnovou to představuje než tři miliony nových pracovních míst.