“Všichni jsme spojeni, musíme spolupracovat, abychom zmírnili utrpení a zachránili životy,” říká v souvislostí s globální pandemií COVID-19 prezident Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) a předseda Italského červeného kříže Francesco Rocca v rozhovoru s generálním tajemníkem Centra pro mezinárodní výměnu, spolupráci a komunikaci při deníku Guangming Daily Xiao Lianbingem.

 

Xiao Lianbing: Jako prezident Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce jste krátce po vypuknutí epidemie COVID-19 v Číně poslal dopis čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, ve kterém jste vyjádřil pozdrav čínským lidem. Co vás k tomu vedlo?

Francesco Rocca: Okamžitě jsem se spojil s našimi kolegy v Čínské společnosti Červeného kříže a jejím prezidentem dr. Chen Zhu a pochopil jsem, že situace je choulostivá a složitá. Opravdu jsem byl ohromen odhodláním čínských dobrovolníků v terénu a reakcí vlády. Bylo zásadní co nejrychleji získat veškeré informace o čínské situaci a reakci na COVID-19, a to jak pro vědeckou komunitu, tak pro mezinárodní hnutí Červeného půlměsíce a Červeného kříže.

 

Xiao Lianbing: Jak hodnotíte opatření čínské vlády v boji proti epidemii?

Francesco Rocca: Myslím si, že tato opatření byla zásadní pro zastavení viru a záchranu životů. Upřímně na mě udělalo dojem, co se stalo ve Wu-chanu: Čína celému světu předala správné poselství, že COVID19 je velmi vážná nemoc a že musíme přijmout velmi přísná opatření, abychom na ní zvítězili.

Čína take celému světu jasně ukázala, co znamená slovo solidarita. Ačkoliv prožívala velmi těžké časy, rozhodla se pomáhat a podporovat mnoho zemí světa. Bylo to opravdu velkorysé rozhodnutí nesrovnatelné s postoji jiných vlád, které zablokovaly vývoz zdravotnického vybavení. Jsem hrdý na to, že díky přátelství s dr. Chen Zhu a úzkým vazbám mezi čínským a italským Červeným křížem jsme nejenom dokázali zorganizovat důležitou zásilku zdravotnického vybavení, ale také dopravit do Itálie tým čínských expertů. Bylo důležité, že sdíleli názory a osvědčené postupy s italskými lékaři a vědci.

 

Xiao Lianbing: V jaké situaci čínský lékařský tým dorazil do Itálie?

Francesco Rocca: Letadlo z Číny s devíti odborníky a velkou materiáoní pomocí, kterou poslal čínský Červený kříž italskému, přistál na letišti Fiumicino v Římě 13. března v půl jedenácté večer. Zdravotnický materiál byl určen italské vládě, osobní ochranné prostředky dobrovolníkům Červeného kříže, kteří se podíleli na boji proti COVID-19. Letadlo přivezlo devět palet s dýchacími materiály, elektrokardiografy, desítky tisíc roušek a další zdravotnický materiál. Devět odborníků – šest mužů a tři ženy – vedli viceprezident čínského Červeného kříže Sun Shuopeng a známý lékař dr. Liang Zongan.

 

Xiao LianbingXiao Lianbing: Pronesl jste projev na letišti, co jste zdůraznil?

Francesco Rocca: Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce znovu prokázalo význam vytváření sítí. Díky štědrému daru čínské sesterské národní společnosti jsme mohli dát první konkrétní odpověď na potřeby našich nemocnic a zdravotníků, kteří v té době byli ve velkých obtížích. Nemohli jsme vyřešit všechno, šlo ale o konkrétní a rychlou reakci. Přítomnost týmu odborníků, kteří sdíleli své znalosti s našimi zdravotnickými profesionály, byla velmi důležitá pro splnění našeho společného cíle: porazit koronavirus.

 

Xiao Lianbing: Jste také prezidentem italského Červeného kříže, co pro vás znamenala spolupráce s čínskou sesterskou organizací?

Francesco Rocca: Jsem velmi hrdý na humanitární operace, které jsme uspořádali ve spolupráci Říma a Pekingu. V tom spočívá síla a hodnota naší mezinárodní federace: sesterské národní společnosti jsou vždy připraveny pomoci těm, kteří prožívají složité časy, a sdílet s nimi odborné znalosti. V tomto případě jsme také dosáhli dalšího cíle, kterým bylo spojit obě vlády a vědecké komunity. Čínský tým odborníků cestoval po Itálii a přednášel v Miláně a v Benátsku na nejdůležitějších univerzitách a v nemocnicích, což bylo pro italské lékaře a výzkumníky neuvěřitelně užitečné. A konečně nemohu zapomenout na význam zaslaných léků a zdravotnického vybavení: tato humanitární zásilka zachránila v Itálii mnoho životů. Nikdy nezapomeneme na velkou pomoc našich sester a bratrů z čínského Červeného kříže.

 

Xiao Lianbing: Po vypuknutí epidemie v Číně poskytlo mnoho vlád a podniků Číně lékařské materiály; poté naopak poskytla čínská vláda a společnosti lékařskou pomoc mnoha dalším zemím. Jak hodnotíte tyto kroky v globálním boji proti epidemii?

Francesco Rocca: Vyhrát boj proti COVID-19 můžeme pouze společným úsilím, což byly právě I tyto kroky. Každé úsilí o posílení globální solidarity vřele vítám. Potřebujeme propojit vlády, veřejný i soukromý sektor, aby podpořily zdravotnické systémy a humanitární organizace, včetně IFRC nebo WHO.

 

Xiao Lianbing: Pandemie COVID-19 představuje hrozbu pro zdraví celého lidstva. Na nedávném zvláštním summitu zemí G20 proto vyzval čínský prezident Si Ťin-pching k solidaritě a vzájemné pomoci…

Francesco Rocca: Pandemie COVID-19 nám ještě jednou ukázala, že máme společný osud a že humanismus a globální solidarita jsou rozhodujícím faktorem, nyní více než kdy jindy. Jako prezident Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsem vždy věřil, že tento svět může zachránit pouze solidarita. Všichni jsme spojeni, musíme spolupracovat, abychom zmírnili utrpení a zachránili životy. V posledních letech jsme bohužel byli svědky příliš mnoha jednostranných rozhodnutí, která zvyšovala utrpení a zoufalství v různých částech světa. Jen pro ilustraci: protože všichni bojujeme proti COVID-19, měli bychom také společně spolupracovat při snaze zabránit změně klimatu a jejím velmi hrozivým humanitárním důsledkům.

 

Xiao Lianbing: Jaké jsou dopady pandemie na společnost?

Francesco Rocca: Velmi se obávám jejích sociálních dopadů, poškodila ekonomické systémy a zvýšila nezaměstnanost. Vlády a banky musí najít způsob, jak to vyřešit, než bude příliš pozdě. V tuto chvíli musíme ale především pokračovat v boji proti viru a zachránit co nejvíce životů. COVID-19 způsoboval tragédie v zemích, kde existuje robustní zdravotnický systém. Co se stane tam, kde žádný není? Proto tvrdě pracujeme v uprchlických táborech a krizových zónách. 

 

Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) je největší humanitární organizací na světě, která poskytuje pomoc od roku 1919. Zahrnuje 192 členských národních společností Červeného kříže (včetně čínské) a Červeného půlměsíce. Jeho účelem je pomáhat lidem v nouzi bez diskriminace na základě národnosti, rasy, náboženského vyznání, třídních nebo politických názorů.