Autoři studie otištěné v magazínu Nature Medicine potvrdili, že nový koronavirus má přirozený původ a stal se virulentním přirozenou cestou. Výzkumníci porovnávali sekvence genomů dalších známých koronavirů.

Jeden z autorů článku, profesor Kristian Andersen ze Scripps Research Institute v Kalifornii, srovnával COVID-19 s dalšími šesti koronaviry, o nichž je známo, že infikují lidi: tři mohou způsobit vážné následky a tři jsou spojené s mírnými příznaky.

Tato srovnávací studie analyzovala významné rysy genomu SARS-CoV-2 a ukázala, že nejde o virus z aboratoře nebo o virus záměrně manipulovaný.

Ačkoli analýza nedává odpověď na konkrétní původ SARS-CoV-2, věří, že získání souvisejících virových sekvencí ze zvířecích zdrojů by pomohlo odhalit jeho původ.