Pražský zpravodaj deníku Guangming Daily Zhong Weikai požádal Jana Zahradila, předsedu skupiny přátelství EU-Čína v Evropském parlamentu, o rozhovor k aktuální situaci s koronavirem.

 

Jak hodnotíte opatření, která přijala čínská vláda pro kontrolu šíření koronaviru?

Zdá se, že čínské vládě a státní správě se podařilo sérií restriktivních opatření dostat šíření viru pod kontrolu, snížit počet nakažených, někde nákazu úplně zastavit. To je dobrá zpráva pro celý svět, zejména pro Evropu, protože teď můžeme použít postupy, které zafungovaly i v Číně. Nyní je důležité společně pracovat na lécích a vakcínách, abychom byli dobře připraveni na budoucnost a mohli tuto nákazu postupně zcela vymýtit, jako se to v minulosti už lidstvu podařilo u jiných nebezpečných chorob.  

 

Jak hodnotíte reakce EU na šíření epidemie v Evropě?

EU má v oblasti zdravotní péče jen malé, koordinační pravomoci. Hlavní slovo měly tedy národní vlády. Uzavírání měst, regionů či státních hranic považuji za nutné, jakkoliv nepříjemné opatření. Totéž platí pro karanténu, zákaz vycházení, zákaz veřejných akcí a podobně. Jinak by došlo k explozi viru. Věřím, že naše zdravotnické systémy tento nápor unesou. EU se teď musí soustředit na masivní finanční pomoc postiženým zemím, odstranit některé regulace, v eurozóně dočasně uvolnit pravidla pro rozpočtové deficity a veřejné dluhy. Též si myslím, že bude nutno přehodnotit tzv. “Green Deal”, tedy postupný přechod na “zelenou” ekonomiku. Při očekávaném ekonomickém propadu na to nebudou peníze. Naopak podporu budou potřebovat tradiční průmyslová a výrobní odvětví. 

 

Jak hodnotíte opatření vlády ČR ohledně šíření epidemie?

Vláda ČR postupovala rychle, reagovala na situaci dříve než jiné vlády. Boj s nákazou ale zkomplikoval nedostatek ochranných pomůcek, zejména roušek a respirátorů. Proto je velmi dobře, že došlo k rychlé dohodě s čínskou stranou a začal k nám letecky proudit tento materiál ve velkém množství. V jeho dodávkách se angažovala nejen vládní místa, ale i soukromé společnosti, například PPF. Všichni jsme v této věci táhli za jeden provaz a oceňujeme rychlou a vstřícnou čínskou reakci, která je nepochybně ovlivněna dlouhodobými dobrými vztahy ČR a Číny.

 

Jak vnímáte spolupráci mezi Čínou a EU v boji proti epidemii?

Vidíme, že Čína je dnes jedinou zemí, schopnou masově vyrobit zdravotnické pomůcky, jako jsou masky, respirátory a testy. Čína dodává Evropě nezbytný materiál, jak po vládní linii, tak i jinými cestami: zmíním třeba dar od čínského Červeného kříže nebo od Alibaba Foundation. Dorazili i první činští experti, dochází k intenzivní výměně informací a postupů. Mně se prostřednictvím EU-China Friendship Group v Evropském parlamentu, které předsedám, podařilo zajistit od čínských přátel 1000 ochranných roušek pro zdravotní oddělení Evropského parlamentu. Věřím, že až se situace uklidní, bude toto vše dobrým impulsem pro oživení strategického partnerství EU-Čína, které funguje již od roku 2003. 

 

Někteří odborníci myslí, že koronavir se šíří po světě kvůli Číně. Jiní argumentují, že koronavir pochází z USA. Jak se díváte na tyto dva pohledy?

Tím se vůbec nezabývám. Teď není čas na konspirační teorie, ať z jedné či druhé strany. Četl jsem zběžně několik vědeckých pojednání o tom, že virus je přírodního původu a vznikl mutací. To se již několikrát v minulosti stalo, lidstvo nečelí takové hrozbě poprvé: připomenu jen takzvanou španělskou chřipku před 100 lety, nebo z nedávné doby ebolu či SARS. Ted´ je důležité spojit síly, přijmout ta nejlepší opatření k zastavení nákazy a hlavně pracovat na co nejrychlejším vývoji účinných léčiv a jejich co nejširší výrobě. 

 

Co myslíte o tom, že česká ekonomika by měla v roce 2020 poklesnout o 5,1 procenta při nárůstu nezaměstnanosti na 3,3 procenta? A jaké opatření by měla vláda ČR přijmout?

To se nepochybně stane, nejen v ČR, ale v celé Evropě a na celém světě. Je to nepříjemný důsledek toho, že chod celé společnosti, ekonomika, výroba, se na několik měsíců úplně zastaví. Čekám proto rozsáhlé vládní programy na pomoc postiženým sociálním a věkovým skupinám, ale také úlevy podnikatelům a ekonomické sféře. Je třeba vše pečlivě připravit a propočítat. Určité nás všechny čeká nějaký pokles životního komfortu a úrovně. Nemůžeme ale dovolit, aby se celé skupiny občanů propadly do chudoby a aby začaly krachovat naše podniky a firmy. Ukazuje se ale, že soudržnost národa je v těchto těžkých chvílích opravdu veliká. To mě naplňuje pro budoucnost optimismem.