VTC

Tiché oslavy Alberta Einsteina

Tiché oslavy Alberta Einsteina

Středa, 11 Listopad 2015 08:17 Jaroslav Vyskočil

Geniálního fyzika Alberta Einsteina zná snad každý školák. Bývá symbolem geniality a výjimečnosti. Bez nadsázek můžeme říci, že se pravděpodobně jedná o nejznámější osobnost vůbec. Přesto se na něj letošní rok, kdy jeho práce slaví kulaté jubileum, tak trochu zapomnělo. 

Čtěte: Albert Einstein – život za paravánem

Gilles Deleuze dává odvahu a vášeň přemýšlet

Středa, 11 Listopad 2015 05:50 David Šebek

Na Fakultě humanitních studií UK se o prvním listopadovém víkendu sešla mimořádná vědecká společnost. Členové tamní Katedry elektronické kultury a sémiotiky (EKS) zde totiž pořádali mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Znak a afektivita ve filosofii Gilla Deleuze, kde se experti nejrůznějších zaměření pokoušeli nahlížet různé fenomény právě z perspektivy tohoto francouzského filozofa. 

Miloš Barták: V labyrintu Antarktidy

Pondělí, 26 Říjen 2015 08:48 Markéta Hájková

 

Nejen lidé, ale i rostliny pociťují stres. Výjimkou nejsou ani lišejníky vyskytující se na tak nehostinném kontinentu, jakým je Antarktida. Biolog Miloš Barták (vlevo na fotografii pracoviště MUNI) se zabývá fyziologickými mechanismy, které napomáhají přizpůsobení lišejníků na nepříznivé podmínky. V těchto organismech spatřuje i velký biotechnologický potenciál. Otvíráme novou kapitolu farmaceutického průmyslu?

Miloš Macholán: Evoluce je příběh

Pondělí, 28 Září 2015 11:06 Pavlína Opatová

Evoluce organismů je příběh, který se na Zemi začal odehrávat někdy před 4 miliardami let. Jednotlivé druhy v něm tvoří někdy krátké epizody, jindy dlouhé pasáže či kapitoly. I když evoluční biologie nemůže předpovědět, kam se tento příběh bude ubírat, může nám pomoci odhalit jeho vnitřní mechanismy. Evoluční biology pak můžeme považovat za tlumočníky tohoto příběhu, kteří jej mají za úkol převyprávět v jazyku vědy. Jedním z nich je i prof. Miloš Macholán, brněnský zoolog a evoluční biolog.

I ve středověku podléhaly hračky módním trendům

Úterý, 25 Srpen 2015 08:29 Lucie Kettnerová

Chce-li se archeolog dozvědět něco o postavení dětí ve středověké společnosti, musí studovat nálezy v hrobech, uspořádání hrobů i jejich pozici v rámci pohřebiště. „Z toho, jak se pozůstalí chovají ke svým mrtvým, se dá vyčíst mnohé o jejich vztazích, postavení nebo myšlenkovém světě," říká Pavlína Mašková z Centra medievistických studií (vědecká instituce zaměřená na výzkum středověku a podporu doktorandských programů), která se právě tomuto tématu věnuje.

Jiří Trávníček: Čtení je dobrý rentgen společnosti

Úterý, 18 Srpen 2015 07:17 Ivan Matějka

 

Literární věda se z povzdálí může často jevit jako katedrová záležitost, odpoutaná od denního života – ale je to jen optický klam. Vždyť literatura má pro většinu z nás nějaký význam, většina z nás jsou čtenáři. A profesora Jiřího Trávníčka ( vlevo na snímku z videa ČT) na literatuře zajímají zejména její čtenáři.

Filozofie ve světě „informožravců“

Středa, 05 Srpen 2015 07:18 Michal Komárek

Koho oslovuje filozofie v současném světě? Může být lidem nějak užitečná? Berou ji vážně přírodovědci? Bere ji vážně vůbec někdo jiný než sami filozofové? Není to jen přemýšlení nahlas zahalené do obskurního jazyka, aby budilo dojem, že se týká čehosi hlubokého? Jsou filozofové významnými „veřejnými intelektuály"? Filozof Jaroslav Peregrin patří k těm českým akademikům, kteří jsou ochotni a schopni o svém oboru mluvit přístupným jazykem i s ironickým nadhledem.

Čtěte: Rozhovory s vědci o vědě

RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. - Termonukleární fúze

Sobota, 04 Červenec 2015 10:14 Michal Komárek

„Pokud se nebude příroda příliš bránit, vyřešíme energetické problémy lidstva během čtyřiceti padesáti let," říká ředitel Ústavu fyziky plazmatu Radomír Pánek. Jeho ústav se už několik desítek let zabývá výzkumem termonukleární fúze a tento výzkum bude, spolu s výzkumem štěpných reaktorů IV. generace, i hlavní částí programu Systémy pro jadernou energetiku v rámci Strategie AV 21.

RNDr. Josef Stemberk, CSc.: Žijeme v období klimatické změny

Čtvrtek, 04 Červen 2015 10:01 Michal Komárek

Odvážně a netradičně pojímá jeden z programů nové akademické Strategie AV21 Josef Stemberk, ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin a koordinátor programu Přírodní hrozby. Podle něj a jeho kolegů by totiž optimálním výstupem neměly být jenom konference, semináře či přednášky, ale i série dokumentárních filmů o aktuálních přírodních hrozbách.

strana 2 z 3

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz