VTC

Blanka Říhová: Věda  je výměnou energií

Blanka Říhová: Věda je výměnou energií

Čtvrtek, 04 Červen 2015 09:51 Michal Komárek

Blanka Říhová je nejenom špičková vědkyně, která v posledních letech úspěšně rozvíjí novou oblast imunoonkoterapie, ale dokáže navíc vědu představit v nečekaných souvislostech a z originálních úhlů pohledu.

prof. ing. Jiří Drahoš, DrSc.: Příležitost nejen pro vědce

Neděle, 24 Květen 2015 09:46 Martin Komárek

Nová strategie Akademie věd nazvaná AV 21 má za sebou první měsíce praxe. „Když se spolu vědci z jednotlivých institucí začnou bavit, je to velmi inspirativní a má to mnohem větší společenský potenciál," říká předseda Akademie věd, prof. Jiří Drahoš v rozhovoru o tom, jak se práce na programech vyvíjí.

Když si příroda vezme opuštěná místa zpět

Neděle, 17 Květen 2015 17:24 red

Ve čtvrtek 14. května se v Kladně v kavárně Bez Konce uskutečnil večer – setkání s geologem Radkem Mikulášem o tom, zda je divočejší přírodou Boubín nebo huť Koněv?

Genom pšenice? 17 miliard písmen. Přečteno

Úterý, 05 Květen 2015 09:38 Martin Komárek

 centra Olomouce trvá cesta patnáct minut. Na konečné zastávce se ocitnete mezi poli. Mimo jiné tu ale stojí laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie, která je zřejmě nejlepší na světě ve čtení genomu pšenice. Podílí se tak na možném převratu v pěstování základních plodin a změně představ o potravinové bezpečnosti. A je také v centru diskusí o bezpečnosti geneticky modifikovaných organismů. O všech těchto tématech, a také o financování vědy, politicích, krizi demokracie a dědictví kolonialismu jsme hovořili s vedoucím olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR prof. Jaroslavem Doleželem.

QUALITAS. Kvalitní život ve zdraví i nemoci

Sobota, 10 Leden 2015 17:23 red

Výzkum zaměřený na účinnou prevenci, vývoj vyšetřovacích metod, léčebných postupů, nových léků a specializovaných pomůcek. To vše a řadu dalších poznatků hodlá společnosti přinést výzkumný program Kvalitní život ve zdraví a nemoci – QUALITAS. Nové vědecké programy, které by měly vést k minimalizaci společenských a osobních ztrát a nákladů, jež nemoci představují, přiblížil koordinátor projektu Jakub Otáhal.

Efektivní politika – cesta k porozumění

Sobota, 10 Leden 2015 16:56 red

 

„Naše země má kvalitní výzkum v oborech živé a neživé přírody, technice i společenských vědách. Ale v případě poslední zmíněné oblasti se u nás mnoho lidí mylně domnívá, že její výzkumy společnost moc nepotřebuje. Zkušenosti vyspělých zemí však dokazují, že společenskovědní výzkumy vytváří nepostradatelné zázemí pro tvorbu kvalitních veřejných politik a pro kvalitu a věcnost veřejných diskusí o nich. Akademie věd proto chce, aby právě její společensko-vědní výzkum v mnohem větší míře přispíval v procesu formování veřejných politik v Česku,“ objasňuje koordinátor programu Efektivní veřejné politiky a současná společnost Daniel Münich.

Program pro 21. století. Účinná přeměna a skladování energie

Sobota, 10 Leden 2015 16:46 Aleš Bluma

Zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, zlepšení exportního potenciálu výrobců v oboru energetiky, snižování ekologické zátěže výzkumem v oboru účinné přeměny zdrojů energie na energii elektrickou a v oboru skladování a inteligentního přenosu energie. To jsou základní cíle výzkumu Účinná přeměna a skladování energie, který přiblížil koordinátor programu Jiří Plešek.

strana 3 z 3

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz