Literáti vo Vietname – minulosť stále živá?Chrám literatury HanojDramatická zmena spoločenského zriadenia u nás spôsobila dramatické zmeny aj v podmienkach literárnej práce. Niekto to už dávnejšie prirovnal k prechodu zo zoologickej záhrady do džungle. A už George Orwell to komentoval výstižným postrehom, že v tej zoologickej záhrad síce vládne zlý dozorca, ale zato každé slovo zaváži. Naopak v džungli si každý hlása na plné hrdlo, čo sa mu uráči, ale v tom hluku mnohohlasov väčšine nie je rozumieť. Je to dilema, ktorá má zaujímavú vietnamskú podobu. (snímek vlevo: Chrám literatury v Hanoji, je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších památek města. Chrám založil v roce 1070 císař Ly Thanh Tong, a je věnován čínskému filozofovi Konfuciovi. O 6 let později zde vznikla univerzita. Svědčí to tradici písemnictví v této zemi – pozn.red.)

 

 

 

Čo všetko majú
Po roku 1989 bolo u nás viacero inštitúcií podporujúcich literárnu tvorbu pod politickou agendou zlikvidovaných. To sa týka v Čechách najmä Literárneho fondu akaštieľa v Dobříši, kým na Slovensku sme si Literárny fond zachovali a donedávna fungoval aj kaštieľ v Budmericiach. Ale tak ako Obec spisovatelů priviedlo jeho vedenie „na buben", aj na Slovensku došlo k pokusu o podvodné tunelovanie nášho spoločného hnuteľného aj nehnuteľného majetku. V tomto smere sa „vyznamenali" niektorí vrcholoví funkcionári, ktorí na škodu vlastných organizácií neboli menení dlhé roky, až kým to viedlo k morálnemu rozkladu väčšiny slovenských spisovateľských organizácií s čestnou výnimkou tej najstaršej a najväčšej, Spolku slovenských spisovateľov. A práve tento Spolok nadviazal nedávno spoluprácu so Zväzom vietnamských spisovateľov (ZVS). Vďaka tomu sme sa o podmienkach podpory literárnej tvorby vo Vietname dozvedeli viac.


ZVS bol založený v roku 1957 a dnes má tisíc členov a tisíc čakateľov. Pre vstup sa okrem prihlášky vyžaduje publikovanie dvoch kníh a dobrozdanie dvoch ručiteľov, nápomocné sú aj prípadné literárne ocenenia. ZVS je financovaný štátom a má viacero miestnych pobočiek. Len v Hanoji vlastnia štyri budovy. Vedenie má okrem prezidenta ešte troch viceprezidentov (jeden z nich je členom armády). Stály výbor dopĺňa ešte spisovateľka, ktorá je z nich najmladšia. Výkonný výbor má pätnásť členov z čoho je najviac spisovateľov (10), v menšine sú básnici (3) a kritici (2). Tieto a ďalšie posty sú volené každých päť rokov na kongrese ZVS.
Do organizačného členenia patria okrem sekretariátu aj komisie – pre tvorivé práce, členstvo, zahraničné vzťahy a financie. K tomu patria aj výbory – revízny, pre prózu, pre poéziu, pre prekladovú literatúru, pre teóriu a kritiku, pre mladých autorov a pre tematickú literatúru.


Okrem toho tu majú Centrum pre národné štúdie, Múzeum vietnamskej literatúry (založené v roku 2011, ako druhé najväčšie na svete po Číne), Centrum pre autorské práva (založené v roku 2007) a Centrum pre tvorivé programy (založené v roku 2007). K tomu majú od roku 1990 aj vlastné filmové štúdio, kde sa nakrúcajú filmové adaptácie vietnamskej literárnej klasiky! K tomu majú mimoriadne modernú špeciálnu pobočku, ktorá sa od roku 2007 zameriava na internetovú prezentáciu literatúry.


ZVS má vlastné vydavateľstvo (založené v roku 1948), kde vydáva dvoje noviny (jedny nákladom 30 tisíc výtlačkov) a štyri časopisy (poézia, kritika, preklady, próza). Ročne publikuje 700 titulov, najviac (60%) poézie s priemerným nákladom tisíc výtlačkov. Najpopulárnejšie sú romány a poviedky, ktorých hlavnými témami sú minulá vojna spôsobená americkou agresiou a história. Zvláštnu pozornosť venujú knižnej tvorbe pre deti.
Ročne udeľujú ceny za prózu, poéziu, prekladovú literatúru aj teóriu a kritiku.


Podľa tematiky udeľujú ceny: za diela venované vidieku a poľnohospodárstvu, písané pracujúcimi z výroby a o mladých. Každých päť rokov udeľujú zvláštnu cenu za román.


Udeľujú aj dve Národné ceny za umenie a literatúru. Jedna z nich nesie meno zakladateľa moderného Vietnamu Ho Či Minha.


Spolupracujú aj na medzinárodných cenách: ASEAN pre spisovateľov juhovýchodnej Ázie, Lotus pre afro-ázijských autorov, Cenu pre autorov juhovýchodnej Ázie a Cenu autorov z povodia rieky Mekong.
ZVS udržiava kontakty na 40 zahraničných kolegiálnych organizácií. Spoluorganizujú Ázijsko-pacifický festival poézie, ale majú za sebou aj prezentácie vietnamskej literatúry v zahraničí. Popri tom vysielajú svoje delegácie na medzinárodné festivaly, konferencie a semináre.


A, samozrejme, toto všetko funguje pod politickou kontrolou, ktorej následky poznáme aj z našej minulosti. Uvádzam všetky tieto fakty najmä ako príklad pozoruhodného dejinného paradoxu. Akoby jeden systém vylučoval druhý. A tak aj posledné zvyšky bývalých časov, veľké spisovateľské organizácie toho vietnamského typu, u nás ani netreba rozpúšťať. Rozpadávajú sa samé tým, že ich členstvo rapídne starne a mladí tvorcovia o ne nemajú záujem. Klasické literárne časopisy zamerané úzko len na literárnu tvorbu sú na okraji čitateľského záujmu a literárna scéna sa neodvratne atomizuje. Literárna džungľa volá...

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB