DOKUMENT: Plné znění nové dohody z Minsku

Účastníci třístranné kontaktní skupiny k řešení situace na Ukrajině po jednání v Minsku podepsali „Komplex opatření k naplnění minských dohod“. Přinášíme plné znění dohody. 

 

1. Okamžité a komplexní příměří v konkrétních Doněckých a Luhanských oblastí Ukrajiny a jeho přísné plnění už od 00 h. 00 min. (kyjevského času) 15.února 2015.2. Odsun všech těžkých zbraní oběma stranami ve stejných vzdálenostech s cílem vytvořit bezpečnostní zónu širokou nejméně 50 km od sebe pro dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více, bezpečnostní zónu širokou 70 km a raketové systémy a 140 km pro raketové systémy „Tornado-C“, „Uragan“, „Směršč“ a taktické raketové systémy „Točka“ („Točka U“):
- Pro ukrajinské vojáky od aktuální linie dotyku;
- Pro ozbrojené síly určitých regionů Doněckých a Luhanských oblastí Ukrajiny od linie dotyku podle minského memoranda z 19.září 2014
Odsun těžkých zbraní nesmí začít později než druhý den po zahájení příměří a musí skončit do 14 dnů.
Tomuto procesu bude napomáhat OBSE s podporou třístranné kontaktní skupiny.3. Zajistit efektivní sledování a ověřování příměří a stažení těžkých zbraní od prvního dne odsunu prostřednictvím OBSE, s využitím všech nezbytných prostředků včetně družic, bezpilotních letounů, radarových systémů a tak dále.4. V první den po odsunu zahájit dialog o podmínkách místních voleb v souladu s ukrajinským právem a zákonem Ukrajiny „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckých a Luhanských regionů“, stejně jako o budoucím režimu těchto oblastí na základě daného zákona.
Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu tohoto dokumentu, Nejvyšší rada Ukrajiny přijme usnesení o vymezení území, na něž se vztahuje zvláštní režim v souladu s právními předpisy Ukrajiny „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckých a Luhanských regionů“, a to na základě linie stanovené Minským memorandem ze dne 19.září 2014.5. Zajistit milost a amnestii přijetím zákona, který zakazuje stíhání a trestání osob v souvislosti s událostmi, k nimž došlo v některých Doněckých a Luhanských oblastech Ukrajiny.6. Zajistit propuštění a výměnu rukojmí a nezákonně zadržených osob na principu „všechny za všechny“. Tento proces musí být dokončen nejpozději pátý den po odsunu.7. Zajistit bezpečný přístup, dodávky, skladování a distribuci humanitární pomoci potřebným na základě mezinárodního mechanismu.8. Určit způsoby plného obnovení sociálně-ekonomických vztahů, včetně sociálních dávek, jako jsou důchody a ostatní platby (mzdy a příjmy, včasné zaplacení všech komunálních nákladů, obnova daňového systému v rámci ukrajinského práva).
Za tímto účelem Ukrajina obnoví správu segmentu svého bankovního systému v oblastech zasažených konfliktem, a pravděpodobně vznikne mezinárodní mechanismus k ulehčení těchto převodů.9. Obnovení plné kontroly ukrajinské vlády nad státní hranicí Ukrajiny v celé zóně konfliktu, což by se mělo začít v první den po místních volbách a dokončeno po komplexním politickém urovnání (místní volby v některých regionech Doněckých a Luhanských oblastí Ukrajiny na základě zákona a ústavní reformy) do konce roku 2015, za podmínky splnění bodu 11 – v rámci konzultací a po dohodě s představiteli jednotlivých regionů Doněckých a Luhanských oblastí v rámci třístranné kontaktní skupiny.10. Stažení všech zahraničních ozbrojených sil, vojenských jednotek, stejně jako žoldáků z území Ukrajiny pod dohledem OBSE. Odzbrojení všech ilegálních skupin.11. Provedení ústavní reformy na Ukrajině tak, aby do konce roku 2015 vstoupila v platnost nová ústava, která je vnímána jako klíčový prvek decentralizace (s ohledem na zvláštnosti jednotlivých regionů Doněckých a Luhanských oblastí a ve shodě se zástupci těchto oblastí), jakož i přijetí trvalého zákona o zvláštním statutu jednotlivých regionů Doněckých a Lučanských oblastí v souladu s opatřeními uvedenými v poznámce, do konce roku 2015. (Viz poznámka).12. Na základě ukrajinského zákona „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckých a Luhanských regionů“ se budou otázky týkající se komunálních voleb projednávat a dohadovat s jednotlivými regiony Doněckých a Luhanských oblastí v rámci třístranné kontaktní skupiny. Volby se budou konat v souladu s příslušnými normami OBSE při monitoringu ze strany Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE.13. Zintenzivnit aktivity třístranné kontaktní skupiny, mimo jiné prostřednictvím vytváření pracovních skupin k naplňování příslušných aspektů minské dohody. Budou odrážet složení třístranné kontaktní skupiny.Poznámka:
Tato opatření v souladu se zákonem „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckých a Luhanských regionů“ obsahují následující:
-- Osvobození od trestu, pronásledování a diskriminace všech osob spojených s událostmi, které se odehrály v některých regionech Doněckých a Luhanských oblastí;
-- Právo na jazykové sebeurčení;
-- Účast místních samospráv při jmenování vedoucích státních zástupců a soudů v některých regionech Doněckých a Luhanských oblastí;
-- Možnost centrální výkonné moci uzavírat s příslušnými místními orgány dohody o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji jednotlivých regionů Doněckých a Luhanských oblastí;
-- Státní podporu socioekonomického rozvoje jednotlivých regionů Doněckých a Luhanských oblastí;
-- Pomoc centrální vlády při přeshraniční spolupráci ve vybraných regionech Doněckých a Lučanských oblastí s regiony Ruské federace;
-- Vytvoření oddíly lidové milice na základě rozhodnutí místních orgánů pro udržení veřejného pořádku v některých regionech Doněckých a Luhanských oblastí;
-- Pravomoci místních poslanců zastupitelstva a zodpovědných činitelů zvolených v prvních volbách zákonem svolaných Nejvyšší radou Ukrajiny nemohou být ukončeny předčasně.Dokument byl podepsán účastníky třístranné kontaktní skupiny: zvláštní zmocněnkyní OBSE Heidi Tagliaviniovou, druhým ukrajinským prezidentem Leonidem Kučmou, ruským velvyslancem na Ukrajině Michailem Zurabovem a lídry DLR a LLR Alexandrem Zacharčenkem a Igorem Plotnickým.

Zdroj.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 12 Únor 2015 13:31 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB