Nevládky vidí recept na krizi ve spolupráci s vládou


V těchto dnech projednává vláda návrh státního rozpočtu, nevládní neziskové organizace zaslaly při této příležitosti premiéru Janu Fischerovi a vládě ČR společnou výzvu. Jsou si vědomy toho, že ekonomická krize postihne i sociální a veřejně prospěšné služby, po kterých ale zároveň stoupne poptávka. Nevládky jsou připravené podílet se na zmírnění dopadů krize. Aby bylo využito jejich know-how a finanční prostředky, které jsou k dispozici, potřebují dobrou spolupráci se státem. Pro občanskou společnost vyspělých zemí naprosto obvyklá praxe. Kampaň podpořila supermodelka Petra Němcová.
Služby neziskovek totiž využívá řada lidí, kteří někdy ani netuší, že službu poskytuje nevládka, a ne stát. Jsou mezi nimi lidé s tělesným či mentálním postižením, děti bez rodin, ženy a muži v těžké životní situaci, ale může jím být každý, kdo se v době ekonomické krize dostane do nesnází. Včetně lidí, kteří naší společnosti do této doby víc dávali, než brali. „Odborné zázemí poskytují nevládky také dobrovolníkům a specializovaným asistentům, kteří mají vitalitu a kuráž pomáhat potřebným," říká Jiří Tošner, ředitel Národního dobrovolnického centra HESTIA.
Péči a pozornost potřebují také mladí lidé, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat, mimořádně nadaní jedinci z oblasti kultury a společenských věd i ti, kteří se starají o záchranu a rozvoj našeho kulturního dědictví. „Nejen v dobách krize je podstatné, jakým způsobem se lidé naučí nakládat s volným časem a také, jaká nabídka, pro kvalitní využití volného času je k dispozici, jinak vznikají problémy," míní Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti a expertka na kulturní politiku. Schopnost postarat se o děti a mládež ze sociálně slabších rodin, bezdomovce, lidi zneužívané či v jiné tísni není jen výrazem vysokých morálních a společenských hodnot. Je to také nutná prevence před kolapsem společnosti v podobě prudkého nárůstu chudoby, negativních sociálních projevů, politického extremismu, kriminality a občanských nepokojů, které mohou nastat jejich fatálním zanedbáním.
Igor Blaževič, ředitel festivalu Jeden svět dodává „Domnívám se ale, že jde ještě o něco podstatnějšího: schopnost kultivované, nezdivočelé lidské společnosti postarat se o potřebné ve vlastních řadách a ve svém okolí zachovává nepostradatelnou mravní a hodnotovou páteř celé společnosti". A varuje: "Zvlášť v dobách krize je důležité, v jakém stavu se tato mravní páteř nachází. Její zakrňování začíná občanskou apatií a zhoubně na ni působí bezohledný cynismus."
Kampaň Nevládky a krize dnes spouští internetovou stránku, která přibližuje služby a pozitivní přínosy práce nevládních neziskových organizací jednotlivcům a společnosti. Na adrese www.otevrenaspolecnost.cz/nevladky-a-krize se mohou přidávat další organizace, které se chtějí k výzvě připojit, ostatní se vzápětí budou moci vyjádřit na Facebooku a Twitteru. Tímto žádáme média, aby práci nevládek a spolupráci státu s nimi věnovala zvláštní pozornost. Nevládní neziskové organizace tvoří třetí sektor společnosti, patří mezi sociálně-ekonomické partnery a to vedle státní/veřejné správy a podnikatelského/zaměstnavatelského sektoru.
Iniciátory Výzvy jsou:
Česká asociace streetwork - www.streetwork.cz
Česká ženská lobby - www.czlobby.cz
České fórum pro rozvojovou spolupráci - www.fors.cz
Fórum dárců - www.donorsforum.cz
Fórum pro integraci - www.forint.cz
Hestia - Národní dobrovolnické centrum - www.hest.cz
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - www.nrzp.cz
Rada uměleckých obcí - www.ruo.cz
SKOK - www.skok.biz
Zelený kruh - www.zelenykruh.cz

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB