Josef Žáček: Anticorps

03.03.2017 - 18.06.2017, 10 - 18
Praha, Colloredo - Mansfeldský palác
Výstava

Poslední práce Josefa Žáčka se tematicky rozbíhají několika směry, aby se nakonec přece jen spojily v jedno poselství. Jejich společnou platformou je citát z díla Konrada Paula Liessmanna. Rakouský literární teoretik a filozof Konrad Paul Liessmann charakterizuje univerzum jako prostor každodennosti, který, zdá se, stojí v protikladu ke svobodě, po které společnost historicky i aktuálně touží. Naše prostředí je protkáno stereotypy, rituály a banalitami spojenými s denními potřebami každého z nás. To má dalekosáhlé důsledky na celospolečenské jevy. Titul výstavy Anticorps (z francouzštiny; protilátka, komplex proteinů neutralizujících patogeny) vyjadřuje autorovu potřebu aktivovat účinné prostředky k resuscitaci přidušeného organismu, v kterém jsme nuceni žít. Tak jako Liessmann nechce být pouhým moralistou, a protože filozof nabízí cestu z každodennosti prostřednictvím umění, není náhodou, že v jeho esejích Žáček hledá některé odpovědi na otázku, jak vrátit do našeho bytí dříve tak hmatatelnou hranici mezi všedními a skutečnými událostmi.

 Stereotypy jsou všude kolem nás. Pronikají i do dříve tabuizovaných nebo pietních situací. Teroristické činy se staly „běžnou agendou“ našeho života běhu. Díky propojení sociálními sítěmi projevujeme soucit s obětmi obecně přijatým modelem chování. Slogany, které volají #Je suis#Pray for… jsou opakovaně využívány v souvislosti s hrůznými činy kolem nás v různých lokalitách a na různých kontinentech. Časté (zne)užití tohoto principu nás vzdaluje opravdovému prožitku, skutečné empatii, tragédie se stává každodenností doprovázenou hesly ztrácejícími autenticitu a propadajícími se do banality. Přidáme příslušný label a „záležitost“ je vyřízena (Bez názvu, 2014–2015).

 Ústa z diptychu nazvaného (2016), která na nás útočí svým gigantickým měřítkem, zamýšlí autor jako poukaz na bezbřehou sebeprezentaci, jež prostřednictvím milionů profilů vyvrhává do neustále pulzujícího virtuálního univerza tuny myšlenkového odpadu. V sekundě je nahrazován ještě čerstvějšími příspěvky odhalujícími až na výjimky alarmující egocentrismus a vyprahlost.

 Obraz Picture of the Day (2013) vznikl po prvním plynovém útoku v syrské Ghoutě 21. srpna 2013. Média pod titulem snímek dne bez zaváhání zveřejnila tragické následky tohoto zásahu sarinem detailním záběrem na desítky mrtvých dětí. Snímek obletí téměř v jednom okamžiku celý svět, aby díky své nálepce definující jeho 24 hodinovou existenci skončil v mlze zapomnění, jako všechny takto servírované události bez ohledu na jejich drásavý či zcela neutrální obsah. Tyto plíživé posuny v etice žurnalismu a v etice médií způsobují místo empatie apatii. Způsob prezentace bez rozlišení povahy informace, nivelizace, řazení a zjednodušování zpráv z míst bojů a teroristických útoků do rubrik s „rychlou navigací“ činí i z tragédie běžně konzumovanou zprávu.

 Série imaginárních portrétů s názvem Čísla I–IV (2015) reaguje na imigrantskou krizi v širších souvislostech. Číslovaný jedinec je odtržen od své jedinečné identity, kterou představuje příjmení ve spojení s rodným jménem. Je však nejenom číslem, které jej odlišuje od ostatních běženců, je zároveň číslem, jež je součástí ekonomického soukolí pragmaticky registrujícího novou pracovní sílu s vidinou nepřetržitého hospodářského růstu. Je to ambivalence, dvě strany téže mince, nebo je to pokrytectví? Už v prenatálním stavu je plod na snímku z ultrazvuku očíslován, jako by to předznamenávalo jeho budoucí roli položky v ekonomické bilanci, která je alfou a omegou utilitární mechaniky fungování současného světa (č. C121280, č. E947645, 2016). Každý den v jasné řeči čísel.

 Zdánlivě nekonečná je série pláten s monochromními černými mouchami (Bez názvu, 2015–2016) s tím nejobyčejnějším a nejobtížnějším hmyzem, který představuje pro Žáčka onu Liessmanem akcentovanou každodennost. Stejně tak se nelze účinněji bránit dotírajícím mouchám, které se zarputile vrací na hřbet vaší odpočívající ruky.

 Diptych Autoportrét I, II (2016) je naopak jemně ironickým vydechnutím a má postavit našeho „rozhněvaného muže“ do jiného světla. Nejde totiž o podobiznu, tvář umělce, ale o jeho věrně zachycené dolní končetiny, které díky drobné anomálii nejde zaměnit za jiné. Za vtipnou hrou s žánrem je však i jeho neochota být příliš viděn a identifikován; skrývat se za metafory, symboly a hříčky je mu přirozenější.

 Mnohokrát byl Josef Žáček v minulosti označen jako religiózní autor. V aktuálních obrazech nenajdeme jakoukoliv spojitost s křesťanskou symbolikou, snad aby se tento stereotyp pokusil jednou pro vždy vymazat. Je typem umělce, který vede své polemiky se světem a jeho peripetiemi přímo na plátně, a pokud se na nich objevili v minulosti andělé a beránci vedle hyen nebo ptáků, stali se symboly prosté touhy po pravdě a prozření bez souvislosti s náboženstvím a jeho praxí. Žáček navíc používá jejich seriálové řazení v konceptuální celek, aby jim dodal punc jakési samozřejmosti, s kterou nás mají provázet pokud možno každodenně.

 

KULTURNÍ SERVIS

Čapek v Rokoku
03.06. - 30.06., 19:00
Praha, Divadlo Rokoko
Vivat Academia!
31.05., 18:00
Brno, Městské divadlo, Hudební sál
Společenská fraška v Plzni
20.05. - 11.06., 19:00
Plzeň, Divadlo J.K.Tyla, Malá scéna
Rigoletto v Liberci
19.05. - 29.06., 19:00
Liberec, Divadlo F.X.Šaldy
Chlípný hrabě v Brně
26.05. - 16.11.
Brno, Mahenovo divadlo
Muzikálové hity pod Petrovem
16.06. - 16.07., 20:30
Brno, Biskupský dvůr
Prague Classic
15.07. - 17.08., 19:00
Praha, Brandýs nad Labem, Kutná Hora
Jiří Slíva: stop time
24.05. - 18.06., 10 - 18
Praha, GALERIE HOLLAR, Smetanovo nábř. 995/6, 110 00 Praha 1
Signál světla
03.05. - 31.05., 8 - 20
Praha, Palladium
Do hlubin vesmíru
12.05. - 04.07., 10 - 18
Praha, Akademie věd, Galerie Věda a umění
Písničkář
13.05. - 29.06., 18:30
Divadlo Český Těšín
Žitkovské bohyně nově
20.05. - 22.06., 19:30
Brno, Městské divadlo, Činoherní scéna
Opereta všech operet v OLomouci
05.05. - 29.06., 19:00
Olomouc, Moravské divadlo
Ostrovní opereta Mikádo
04.05. - 28.10., 19:00
České Budějovice, Jihočeské divasdlo
Jenom tři mušketýři
06.05. - 29.08.
České Budějovice, Piaristické náměstí, Rajská zahrada dominikánského kláštera
První knihovna věcí
05.05. - 31.12., 10 - 16
Praha, Goethe-Institut
Továrna na globy
04.05. - 30.06., 9 - 17
Praha, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6
Concertino Praga
09.05. - 16.06., 19:30
Praha, Obecní dům, Smetanova síň a jižní Čechy
West Side Story
13.05. - 29.06., 19:00
Plzeň, Divadlo J.K.Tyla, Nová scéna
Past na myši
06.05. - 29.06., 19:00
Plzeň, Divadlo J.K.Tyla, Velké divadlo

Kompletní kulturní servis

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz