Lidé neumějí pochválit


Otázky pro  mediátorku Tatjanu Šiškovou, PhDr.

Lidé  obvykle nechtějí žít v konfliktu, jen mnohdy nevědí, jak jej vyřešit.  Mediace je speciálním druhem „poradenství“, při kterém se řeší složitá situace nejméně dvou lidí, kteří nevědí, jak dál či požadují zcela odlišná řešení. Mediátor tu působí v roli prostředníka. Prostředníků ovšem může být víc  - sociální pracovník, poradce, psycholog, arbitr, soudce, advokát. S otázkou : Čím se mediátor liší od jmenovaných profesí ? jsem přišla za PhDr. Tatjanou ŠIŠKOVOU,  zkušenou mediátorkou a facilitátorkou.

 Mediátor má specifickou roli a od jmenovaných prostředníků se liší.  Je to  školený profesionál, který je zodpovědný za řízení mediačního procesu, za srozumitelnou  komunikaci a na rozdíl od soudce či dalších prostředníků  konflikt  neřeší, nehodnotí a nenavrhuje žádná řešení. Je připraven naslouchat oběma účastníkům, pracovat s jejich emocemi, jejich složitou situaci dobře sleduje a pojmenovává.nastalé problémy. Ve finální fázi je  předkládá  jako témata ke společnému projednání a pak řešení.                                                                                                               Mediace je tedy proces, který probíhá mimo soud.  Každá mediace je přizpůsobena potřebám a tempu samotných stran a proto je zcela jedinečná. Cílem mediace je najít nová řešení na danou situaci, protože tento proces  se soustředí na budoucnost. Mediátor dohlíží, aby stranami  odsouhlasená řešení byla reálná, měřitelná a uskutečnitelná a aby zohledňovala možnosti a potřeby všech zúčastněných. Finální dohoda stran může být písemná, pokud si to oba přejí. A může být i předložena soudu, pokud si strany  zvolí smírný způsob řešení svého konfliktu  (např.rozchodu) a dohodu  potřebují nechat  schválit soudem. 
Jak se dají stručně shrnout výhody mediace?

Mediace přináší  řešení, kterého se  lidé sami zúčastní, takže má větší perspektivu,  snižuje se napětí konfliktu, vzrůstá míra pochopení a angažování se, lidé se dozvědí nové informace, vzájemné si  porozumí  a poznají i sebe, zažijí bezpečné prostředí plné důvěry, kde mohou říkat vše, co prožívají a čeho se bojí, šetří  tak čas i peníze. Shrnuto: mediace  přináší dohodu dosaženou na základě možností a potřeb, nikoliv práv a povinností

 Jaká je historie vzniku mediace?
Mediace přišla ze zemí vyspělých demokracií, zejména z USA a Kanady.
Nástup mediace a vytvoření systému na profesionální úrovni souvisí s hnutím za rasovou rovnost. V 60. letech dvacátého století odborníci v  USA museli reagovat na řadu hnutí a protestů, které vyústily v nové formulování antidiskriminačních zákonů v 70. letech. Reakcí na pomalý systém soudní moci a na velké zatížení soudů začaly vznikat alternativní způsoby řešení konfliktů. Zajímavé je, že metodiku, kdy se nepoužívá hodnocení, rad či kontrolování, nastartovali v  80.letech špičkoví ekonomové z Harwardské university v Bostonu – Fisher, Ury a  Patton. Zdůraznili, že vyjednávání na základě porozumění potřebám, zájmům a možnostem přinese větší efekt a vyšší zisk než řešení na základě požadavků, kritiky a špinavých triků.

 Jak  se mediace rozšířila k nám? Liší se naše praxe od jiných?

Techniky mimosoudního vyjednávání a mediace k nám byly dovezeny z USA na počátku 90.let dvacátého století, kdy se  naše společnost začala transformovat z totalitního režimu do vyspělé demokratické společnosti. Mediace byla šířena hlavně díky neziskovému sektoru a  tzv.osvíceným odborníkům, kteří běžně pomáhali lidem v životní krizi a konfliktu. Zapojení mediace do legislativního rámce však trvalo 10 let: v roce 2000 začal platit  Zákon o mediaci a probací (mediaci v trestu) a téměř po 20 letech, tedy v r.2012  vzniká Zákon o mediaci  v občanské a obchodní oblasti, který zavádí pojem „Zapsaný mediátor“. To je mediátor, který složil státní zkoušky z mediace, případně také rodinné mediace, a je zapsaným na oficiálním seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR a mohou jej využívat soudci. Mediace  u nás už není neznámým pojmem,  ale  není zatím   v  obecném povědomí, tak jako v západních demokraciích. Tam se mediace využívá v 60 až 70 % pracovních, obchodních, rodinných či komunitních sporů, přičemž zhruba dvě třetiny končí uzavřením výsledné dohody.

Jsou rozdíly mezi muži a ženami při řešení problémů?

 Potřeby žen a mužů se v mnohém liší, upozorňují na to odborníci již delší dobu, zejména psychologové. Napadá mne známý  Allan Peace třeba v knize „Proč muži neposlouchají a ženy pláčou“ a v dalších velmi čtivých titulech.Pamatuji si  příklad „velkého auta“. Po rozvodu si jej chtěla žena nechat a muž to interpretoval jako její negativní snahu ho shodit v práci, před kolegy apod. Když jsme se ptali více do hloubky, z jakého důvodu to žena potřebuje, řekla: „No přeci sedačky na tři děti se mi do malého auta nevejdou, já nechci zničit tebe, jen potřebuji větší auto než mám to na rychlé nákupy“.Muž porozuměl a jednali jsme o možnosti, jak zařídit větší auto. Auto byl pro ženu  symbol bezpečí, pro muže ukázka – důkaz -  schopnosti.  V mediaci to ale není jen mužský a ženský pohled, který ovlivňuje  rozdíly v komunikaci, v řešení konfliktu a ve schopnosti naslouchání. Každý je vlastně určitá  individualita- narodil se v jiné rodině, má jiné vzory chování, jiné očekávání, jiné zkušenosti a jiné cesty, jak věci dělat a proto musí mít rozdílné modely chování. Mediátor akceptuje názory a vidění obou stran a pokouší se je spojovat a pak věnuje velký čas důsledkům jednotlivých řešení, než se dvojice pro nějaký způsob rozhodne. Často děláme tzv.postupové dohody, kdy obě strany mají čas na vyzkoušení jednoho a pak druhého řešení a setkáváme se na další mediaci, kde  probíráme možnosti, výhody a limity toho kterého způsobu. Když si to lidé „ošahají“, více tomu rozumí a méně se brání přijmout něco jiného než vlastní rozhodnutí.

 Medailonek:

PhDr. Tatjana ŠIŠKOVÁ  je zakladatelkou a dnes čestnou předsedkyní Asociace mediátorů České republiky. Absolvovala řadu zahraničních stáží např. v Nizozemí a Severním Irsku, o mediaci se zajímá od počátku 90. let zejména v rodinné, podnikové a komunitní oblasti. Je autorkou knihy  Facilitativní mediace z nakladatelství Portál. O mediaci více na www.amcr.cz  

Celý rozhovor si můžete přečíst v říjnové příloze Literárních novin Harmonie života 10/2015

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB