Politika

Co ukázaly studentské volby

Co ukázaly studentské volby

Pátek, 14 Květen 2010 14:57

Koho v hlasování středoškoláků nepřekvapilo nízké skóre sociální demokracie, ať se podívá také na výsledek zelených.

Propad ČSSD si možná lze vysvětlit tím, že dnešním mladým jsou vzdálené myšlenky solidarity, zejména té mezi generační, ale proč tedy skončila v poli poražených s prakticky stejným výsledkem (5,3 procenta) i Strana zelených, která je - vedle pirátů - s mladými nejsnáze ztotožňována?

Armáda na jedno použití

Armáda na jedno použití

Pátek, 14 Květen 2010 10:14

K tristnímu stavu debaty o prioritách a cílech české bezpečnostní politiky.

Bezpečnostní politika země zřejmě nebude klíčovým volebním tématem květnových parlamentních voleb. Jedna z malých politických stran, která se netají svými ambicemi vstoupit do „velké politiky" - Věci veřejné, se nicméně rozhodla oslovit voliče s originálním nápadem: ušetříme finanční prostředky na zajištění bezpečnosti státu tím, že sloučíme ministerstva obrany a vnitra do ministerstva bezpečnosti.

O kampani pravicových médií

O kampani pravicových médií

Středa, 12 Květen 2010 12:25

Jiří Paroubek vysvětluje, proč se ČSSD rozhodla nereagovat na dotazy řady tiskových titulů. Tuto otázku si kladou mnozí, proto jsme sáhli po podrobném výkladu z bulletinu, který předseda ČSSD pravidelně rozesílá členům strany.


Pravicová média dlouhodobě naprosto neobjektivně referují o ČSSD a její politice: ať již se jedná o její ekonomický program, kdy střídavě píší, že buď žádný nemáme, anebo že jej máme, ale vede zemi k astronomickému zadlužení.

V rozporu s realitou referují o našich závazcích a volebních slibech v řádech set milionů korun a vytvářejí ve společnosti cíleně náladu, že jsou tyto sliby nereálné.

K tomu se v poslední době připojila intenzivní snaha o skandalizaci ČSSD za každou cenu, přičemž se v pseudoaférách jako Pandur či Vlček angažovali stejní lidé a stejná média, jako tomu bylo v kauzách před volbami v roce 2006.

Filosoficky z ČSSD vytvářejí média jako MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny a časopisy, Reflex a Respekt stranu, která je horším nebezpečím pro tuto zemi, než jsou komunisté. A nejen oni.

Připomínám, že na stránkách MF Dnes vyšel v lednu tohoto roku článek Karla Steigerwalda, který bez uzardění napsal, že ČSSD je horším nebezpečím pro tuto zemi nejen, než komunisté, ale dokonce než neonacisté!

Reflex, který lze dnes považovat za nový stranický časopis ODS, píše o našich voličích jako o buranech, uveřejňuje reportáže z našich mítinků, kdy nejen politiky ČSSD, ale naše stoupence a voliče hanobí, uráží a vykresluje je jako lůzu. Dovršil to nedávno komentář šéfredaktora P. Šafra, který popsal případné vítězství ČSSD ve volbách a ustavení její vlády jako nástup „buranokracie". V této stati již neútočil na styl politiky ČSSD, její formu, ale na samotný obsah ideálů sociální demokracie a svůj odpor vůči politice ČSSD postavil na sociálním rasismu, kdy vykreslil voliče ČSSD jako neúspěšné lidi, kteří z jeho pohledu málo vydělávají, a proto jsou „burany". Pohrdání těmi, kteří jsou neúspěšní, anebo i těmi, kteří jsou z jeho pohledu méně úspěšní, nevydělávají statisíce, nejezdí v drahých autech apod. je Reflex v poslední době plný.

Těsně před útoky na naše mítinky tato kampaň médií vygradovala. V jeden den vyšly na stránkách MF Dnes a LN redakční komentáře, které se v argumentech a negativním vymezení vůči ČSSD shodovaly s ve stejný den odstartovanou kampaní ODS pod heslem „Je čas skončit, pane Paroubku!". Tyto komentáře byly postavené na věcně nepravdivých argumentech, přesto nám byla odepřena odpovídající reakce. Co však bylo horší, na základě těchto lží se o ČSSD psalo jako o „partě lidí, která používá hnusné a nebezpečné metody" (M. Komárek, MF Dnes), „ za níž jsou mrtvoly" (M. Komárek, MF Dnes) a pokud zvítězí, změní se společenské zřízení v této zemi (P. Kamberský, Lidové noviny). Oba tyto redakční manifesty spojovala neartikulovaná výzva lidem, aby vystupovali proti těmto „hnusným a nebezpečným metodám", aniž by bylo pravdivě doloženo, jaké nebezpečné a hnusné metody to jsou. Všichni víme, co pak následovalo.

Transparent o mém zastřelení ve Slaném, hozená, skoro kilová plná sklenice na pracovníky ČSSD, která jen díky nárazu do deštníku nikoho nezranila, hořící stánek ČSSD v Plzni a pak zákeřný fyzický útok na Bohuslava Sobotku.

Když naprosto v rozporu se všemi fakty začala média spekulovat o tom, že buď jsme si sklenici ve Slaném na sebe hodili sami, anebo že jen vypadla z tašky nějaké okolojdoucí paní, že jsme si útočníka na B. Sobotku opili pivem za 2 Kč (přičemž to na místě nebylo k dispozici) a opakovaně začala ČSSD obviňovat z toho, že si útoky na sebe přivolala sama, když začala opět z lidí narušujících mítinky ČSSD dělat hrdiny a nezávislé studenty bez politické příslušnosti (přitom minimálně v jednom případě to byli prokazatelně členové Modrého týmu a politici ODS, kdo narušovali mítink ČSSD v Pardubicích), rozhodli jsme se, že aktivní komunikace s takto politicky angažovanými novinami, které si jen hrají na nezávislost, nemá smysl. Cokoliv řeknete, bylo a bude překrouceno, doslova použito proti vám.

Mrzí mne to, neboť jsem vždy byl vůči médiím vstřícný, avšak byla překročena veškerá etická pravidla a zásady objektivity a média prokázala jasně svůj politický směr, který je ostře proti ČSSD. Neodepíráme informace čtenářům těchto novin (ostatně všechny naše tiskové zprávy do těchto novin jdou), jen jsme vyslali jejich čtenářům zprávu, že informace o ČSSD, které na jejich stránkách dostávají, jsou hrubě zkreslené, neobjektivní a realita je jiná.

Pokud mají zájem si o ČSSD získat více informací, mohou si vybrat jiné médium či jít přímo ke zdroji a díky rozvoji internetu prakticky online sledovat dění v ČSSD prostřednictvím stránek www.cssd.cz. Že naše analýza byla správná, potvrzují koneckonců i nezávislí politologové, například Zdeněk Zbořil, který médiím přiřkl velkou část odpovědnosti za násilí na našich mítincích a konstatoval, že neobjektivita jejich psaní o ČSSD stoupá s blížícími se volbami. Ale objevují se i další souhlasné názory odborníků na toto gesto ČSSD a kritika postoje médií v jejich přístupu vůči ČSSD.

Stejně tak jsme v reakci na násilí na našich mítincích změnili strategii naší kampaně. Nic totiž není důležitější, než životy a zdraví lidí. Opět musím říci, že mne to velmi mrzí, protože setkání s voliči považuji za příjemnou povinnost každého politika, avšak riziko násilných střetů a tedy zranění návštěvníků mítinků bylo po zkušenostech minulého týdne veliké.

Proto budou pokračovat regionální mítinky krajských lídrů a velké mítinky budou nahrazeny přímým kontaktem s voliči.

Obrátíme taktiku: voliči nepůjdou za námi, ale my půjdeme přímo za nimi. Do továren, škol, domovů seniorů, zkrátka všude tam, kde si to lidé budou přát.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD.

BARVA TRENÝREK aneb NEUMÍM BÝT KOREKTNÍ

Pátek, 07 Květen 2010 12:21 Alex Koenigsmark

Kdysi počátkem devadesátých let jsem byl ve Weidenu na setkání spisovatelů. Tématem kolokvia bylo „Píší německy" a účastnili se literáti, kteří, ač nikoliv Němci, používají němčinu jako svůj umělecký prostředek. Pro žurnalistu, který chce zásadně dodržovat zásady „political correctness" nabízelo to setkání celou řadu oříšků, jež musel rozlousknout, chtěl-li podat správnou zprávu.

 

Nájmy, které nedusí

Pátek, 07 Květen 2010 12:17 Zbyněk FIALA

Sociální bydlení nemusí být zastrčeným ghettem s koncentrací chudiny, jak ukazují příklady z Vídně a Mnichova. Pokud je veřejná podpora promyšlená, nemusí být astronomicky drahá a stabilizuje společnost i ekonomiku.

Recykluji své verše, dokud mám ještě čas

Pátek, 07 Květen 2010 11:27 Heda BARTÍKOVÁ

S textařem, zpěvákem, scenáristou, básníkem Janem VODŇANSKÝM (68) jsem se setkala na jedné slavnosti v Obecním domě, kde jsme si se sklenkou vína v ruce povídali o jeho uměleckých cestách i necestách, a jako vždy, i tentokrát mě dokázal rozesmát, pobavit a vyprovokovat k zamyšlení, jak hledat a nacházet živnou půdu pro pohodu i lichých dnů.

Hoďte na ně síť

Pátek, 07 Květen 2010 10:45 Zbyněk Fiala

Politická debata není odkázána jen na náměstí a souboje s těmi, kdo ji chtějí přehlušit. V internetovém věku už je umlčování nemožné, alespoň pro ty,  kdo si váží nových informací a samostatného myšlení.

Nebát se nesouhlasit

Úterý, 04 Květen 2010 11:50 Ondřej Mrázek

Spisovatel Ludvík Vaculík (83) spojil v 60. letech s Literárními novinami svůj osud. Jeho fejetony psané svěžím, leč ostře polemickým stylem jim do značné míry vtiskly tvář a s ní i punc svobodné platformy pro otevřenou diskusi. Na otázku, zdali by mohl obživlým Literárkám poskytnout rozhovor, odpověděl: „Ne tak mohu, jako spíše musím."

Kroužkování bez debaty

Úterý, 27 Duben 2010 11:32 Zbyněk Fiala

exkluzivně on-line Těžko si představit smysl voleb, ať načisto nebo nenačisto, kterým nepředchází politická agitace. K čemu je dobré, že studenti hlasují a nevědí, o čem?

strana 374 z 382

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB