Politika

Nepraktická, ale krásná

Nepraktická, ale krásná

Pondělí, 26 Duben 2010 10:18 Jan Plachetka

Poezie bývá spojována především s jarem, ale básník Jiří Suchý se těší na léto.

Už dávno prokázal, že je umělecký vícebojař: spisovatel, divadelník, výtvarník, filmař, hudebník a vlastně i „televizník". Nebo, ještě jinak: herec, zpěvák, režisér, divadelní principál, grafik, malíř, instrumentalista (basista či banjista), dramatik, prozaik, básník a textař. S takovým vybavením se mu kdysi dobře zakládalo divadlo SEdmi MAlých FORem. A takový záběr by samozřejmě snadno vydal na sedmistránkové povídání. S ohledem na menší prostor - a taky na roční dobu - věnovali jsme se jen jedné disciplíně. Já tím spíše, že podle mě je Jiří Suchý (78) nejvýznamnějším žijícím českým básníkem. Ovšemže i díky písňovým textům, které lze k poezii většinou bez ostychu řadit.

Vlk žere a koza tloustne

Pondělí, 26 Duben 2010 00:00 Zbyněk Fiala

Nález Ústavního soudu o nepřijatelně nízkých vysokých penzích nás uvádí do situace, kterou lze řešit buď podle modelu pruského kancléře Bismarcka (pomozte chudým, ať nezlobí), nebo podle modelu Mackieho Messera z Brechtovy Žebrácké opery (oberte chudé, je jich víc).  Pokud nevíte, co vybrat, volby nabízejí pomůcku - přepočítejte voliče!

Přijde komunistická diktatura?

Čtvrtek, 15 Duben 2010 14:22 Lukáš Kaucký

exkluzivně on-line

Pojďme zvážit hypotetickou možnost, že by se scénář, před kterým ODS varuje, stal skutečností.

„Nedovolte opakovat únor 1948!", „Zabraňte návratu komunistů k moci!", „Postavte hráz nástupu KSČSSD!" Podobná i jiná hesla se již dlouho objevují jako reklama naší zatím hlavní pravicové strany v českých médiích. Sama antikomunistická kampaň ODS má přitom poměrně dlouhou historii, neboť první mobilizaci proti návratu starých pořádků vyhlašoval Václav Klaus už ve volební kampani v roce 1998. Tehdy varoval, že pokud volby vyhraje ČSSD, hrozí opakování tragických událostí let 1948 a 1968. O tři měsíce později ODS uzavřela s tehdy vítěznou ČSSD tzv. opoziční smlouvu o rozdělení moci v zemi.

Dějiny jsou pouhé děje

Dějiny jsou pouhé děje

Úterý, 13 Duben 2010 12:22 Vojtěch Probst

V loňském roce skončilo básníku, spisovateli a diplomatovi Jiřímu Grušovi (71) funkční období v čele mezinárodního PEN klubu i Diplomatické akademie ve Vídni.

Mňačko je pravdivý, až to bolí

Sobota, 10 Duben 2010 00:00 Karel Ulík

Nový film režiséra Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů se hned po svém uvedení do kin vyšplhal mezi divácky úspěšné a některými tradičními antitroškovskými kritiky byl vzápětí programově sepsut.

Sice jsme hned první víkend po uvedení Doktora od Jezera hrochů sesadili Avatara, ale vůbec to nijak nepřeceňuji, spíše se tomu směju. Vždycky musí přijít do čela nějaký nový film (v době našeho rozhovoru to byla Vejdělkova komedie Ženy v pokušení), ale mám největší radost z toho, že diváci přišli zase na český film, na českou komedii. Lidé mě zastavují, děkují a říkají: „Kdykoliv pustíme televizi, na všech kanálech jsou mordy, střílečky, márnice, ničení všeho, na druhé straně nám už taky vadí, že se neustále předkládá tematika odsunů a přísunů Němců, Čechů, Židů, estébáků."

Má smysl omluva po sedmi desetiletích?

Čtvrtek, 08 Duben 2010 11:43 Milan Kubek, Milan Knižák

Lékařská komora vydala prohlášení k pomnichovské diskriminaci židovských kolegů.

Norimberskými zákony se rozumí především dva ústavní zákony německého Říšského sněmu, které byly přijaté 15. září 1935 v Norimberku: zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti. Tyto zákony stanovily, kdo je v Německu a později na okupovaných územích občanem plnoprávným a kdo svá práva pro svůj původ ztrácí. Stanovily, kdo je Židem a kdo židovským míšencem. Na území Protektorátu Čechy a Morava žilo k 15. březnu  1939 téměř 120 tisíc obyvatel, pokládaných podle norimberských zákonů za Židy (včetně uprchlíků ze zabraného pohraničí) a bylo zde 136 židovských náboženských obcí.

Zdeněk Pešat

Úterý, 06 Duben 2010 10:11 Pavel Janáček

(4. 11. 1927 - 29. 3. 2010)

Věcnost, znalost, střízlivost, jistota, skromnost, vkus a slušnost - málokteré hodnoty charakterizují působení literárního historika Zdeňka Pešata přesněji. Z rodného Místku přišel do Prahy o něco dříve než jeho pozdější souputníci z řad Mukařovského žáků, se kterými v 60. letech utvořil druhou generaci Pražské školy a s nimiž ho od let zralosti spojoval odpor k ideologizaci vědy i vysoké umění analýzy slovesných struktur.

Má smysl povinná četba na školách?

Pátek, 02 Duben 2010 08:59 Lukáš HURNÍK, Michal ŠANDA

Seznamy děl a opsané obsahy přežívají. Povinná četba se pouze přejmenovala na doporučenou.

Wolker obživlý a očištěný!

Čtvrtek, 01 Duben 2010 13:48 Ondřej Mrázek

reportáž

Na začátku cesty za básníkem Jiřím Wolkerem do jeho rodného města byly potměšilé úsměšky a ťukání na čelo. Pražáci ho mají za vyčpělého čítankového komunistu, kterého spláchl čas do žumpy dějin. V Prostějově je ale živý i dnes (29. března), kdy by oslavil 110. narozeniny. Jedni ho nepřestávají číst a chápat, druzí v něm stále nacházejí inspiraci a ti třetí ho dosud pomlouvají neméně energicky, než když se po nocích s kumpány potácel prostějovskými uličkami.

strana 337 z 343