Prezident Guineje Alpha Condé: Proč mladí Afričané směřují do Evropy

 

alpha conde foto standard gmLetos v červnu se má v Hamburku konat summit nejvyšších představitelů vlád a států G20. Programem fóra se pravidelně stává aktuální mezinárodní výzva a analýzy nových témat v mezinárodním kontextu. Jedním z  hlavních témat se má stát budoucnost Afriky (udržitelný rozvoj, zaměstnanost a investice do obnovitelných zdrojů energie). K tomuto bodu programu jednání G20 uvádíme stať prezidenta Guinejské republiky Alpha Condého, který je zároveň předsedou Africké unie.

 

 

Zatímco určité části Afriky jsou energeticky bohaté, dodávky energie jsou přesto pro většinu kontinentu zoufale nízké. Africká banka pro rozvoj odhaduje, že až 620 milionů Afričanů žije bez přístupu k trvalému zdroji elektřiny. Jestliže ekonomicky nejrozvinutější země světa mají v úmyslu podpořit úsilí Afričanů po dosažení dostatečného zásobování elektřinou, tak právě nyní nastal okamžik, kdy jedna z největší výzev Afriky může být efektivně řešena. Podle údajů Mezinárodní agentury pro energii žije v Evropě 13 procent obyvatelstva Země. Zatímco obyvatelé Londýna si někdy stěžují na nedostatečný signál pro mobily, většina obyvatel afrického venkova bojuje o elektřinu, aby si doma vůbec posvítili nebo aby elektřina byla v organizacích a společnostech. Již dříve jsem poukazoval na skutečnost, že v 36 afrických zemích jen dva z pěti lidí má celodenní dodávku elektrického proudu. Někde je to ještě horší, když k celodenní elektřině má přístup jen jeden člověk z deseti.

Není divu, že proto většina mladých Afričanů touží po Evropě a věří, že jedině zde je čeká lepší budoucnost.

To je důvod, proč spolehlivá a trvalá dodávka elektřiny má mnohem větší význam, než občasné osvětlení škol, nemocnic a domácností. Elektřina umožní mladým lidem rozvíjet své schopnosti, podmiňuje pracovní nabídku, umožní podnikat a firmy díky elektřině budou moci za rovných podmínek konkurovat na regionálním a zahraničním trhu. Vzhledem k tomu, že elektřina je základní podmínkou hospodářského rozvoje, je nutné umožnit lidem a společnostem v Africe přístup k čistému a dostupnému zdroji energie. To je prioritou mého předsednictví v organizaci Africká unie.

 

Využití nedotčených afrických zdrojů

Vzhledem k tomu, že na summitu G20 v Hamburku má být řešena problematika Afriky, nabízejí země černého kontinentu svoji spoluúčast na řešení problému. Afrika si nemůže dovolit ztratit celou generaci mladých lidí, kteří odchází do Německa, Itálie nebo Francie. Opačně, evropské země si nemohou dále dovolit se potýkat s přílivem uprchlíků. Nejlepším způsobem, jak zvrátit tento negativní trend, je navázat spolupráci mezi rozvojovými a rozvinutými ekonomikami, a to zejména v energetickém sektoru. Podle údajů společnosti McKinsey & Company ještě z roku 2015 má Afrika neuvěřitelné zásoby nedotčených energetických zdrojů, které představují až 10 terawattů potenciální solární energie a 350 gigawattů energie z vodních zdrojů, 110 gigawattů větrné energie a k tomu ještě 15 gigawattů geotermální energie. Jestliže bylo dříve velice nákladné získat energii z obnovitelných zdrojů, současné technologie nabízí řešení, což je velká příležitost pro nové podnikání a příležitosti k čerpání zdrojů energie. S dostatečnou mezinárodní podporou by Afrika mohla začít čerpat uvedenou dostupnou energii.

Již jsme se přesvědčili, jaký pozitivní dopad mají nové zdroje energie pro africká města. Ještě před dvěma lety měli obyvatelé Konakry, hlavního města Guineje světlo ve svých domácnostech jen po šest hodin denně a podnikatelé nemohli dostatečně rozvíjet svoji živnosti. V současnosti díky výstavbě vodní elektrárny Kaleta čínskou společností China International Water & Electric Corporation lze v našem hlavním městě svítit po celý den.

A není to jen v Guineji. Uvedu další velké panafrické projekty, které se týkají větrných a solárních elektráren jako jsou v Keni, Rwandě a Tanzanii. Velké i malé africké země by takto podobně mohly využívat své přírodní zdroje k vytváření pracovních míst a výrobě čisté, cenově dostupné energii.

Ještě důležitější na tomto faktu je, že tyto projekty nejsou izolované, jsou plánovány a tvoří v průmyslovém měřítku širší síť kapacit pro celý kontinent. Mezinárodní spolupráce a investice jsou nezbytné, neboť kooperace se zahraničními partnery v západní Africe je průlomová v tom, že elektřina bude vyvážená z Pobřeží slonoviny do Libérie, Sierra Leone a Guineje. Půjde o první z několika nových iniciativ v partnerství veřejného a soukromého sektoru zaměřeného na to, jak v afrických zemích dodávat energii.

Bude-li toto umožněno, posílí se schopnost afrických ekonomik vytvořit pracovní příležitosti, což znamená budoucnost pro mladé Afričany. Otevřou se nové obchodní příležitosti pro Afriku a Západ.

Když jsem v loňském roce pracoval na koordinaci energetické politiky v rámci Africké unie, cítil jsem rostoucí netrpělivost u afrických politických představitelů k řešení tohoto tématu. Afričtí političtí představitelé jsou odhodlaní zlepšit vyhlídky mladé generace, a to za pomocí elektrifikace svých zemí.

V životě jsem ještě nebyl svědkem toho, jak jsou afričtí politici soustředění na překonání některých problémů, které již dlouhou dobu sužují náš kontinent. Spoluprací s mezinárodními partnery ve veřejném i soukromém sektoru, můžeme nastínit novou prosperující cestu pro Afriku a nadějnou budoucnost naší mládeže.

 

Vybral (Powering Africa's Future) a přeložil Mirko Radušević

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 17 Březen 2017 10:00 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB