Oskar Krejčí: Mezinárodní politika – 5. vydání

Krejčí Oskar mezinárodní politika výřez -přebalKniha Mezinárodní politika od Oskara Krejčího je po sametové revoluci pravděpodobně nejúspěšnější prací z dílny českého politologa. Poprvé vyšla v roce 1997 a měla tehdy něco přes pět set stran. Každé další vydání znamenalo aktualizaci, rozšíření i obsahovou úpravu některých pasáží. Tak se stalo, že vydání, které právě teď zamířilo na pulty knihkupců, má již osm set stran. A také 116 tabulek, 36 schémat, 21 map a 25 grafů – čili je plná empirických údajů, jak jsme ostatně u tohoto autora zvyklí.

 


Mezinárodní politika byla původně zamýšlena jako ryze vědecká práce. Protože ale pokryla u nás do té doby nepopsané pole, stala se také ihned velmi vítanouKrejčí Oskar mezinárodní politika přebal učebnicí, a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Tomu napomáhá i fakt, že sice prochází změnami, ale zachovává si základní strukturu, což umožňuje diskusi (a zkoušení...) mezi čtenáři různých vydání. I toto 5. vydání je tedy tradičně rozděleno na tři hlavní části: Globální politický systém; Politický proces; Teorie mezinárodní politiky. Přesto toto výrazně upravené vydání může být zajímavé i pro čtenáře předešlých vydání. Zásadní revizí totiž prošel celý text.

 

V novém vydání byly původní kapitoly a podkapitoly pozměněny, nebo přibyly nové. Text je nyní sevřenější a odráží aktuální změny jak reality světové politiky, tak i jejího nejnovějšího odborného vnímání světa. Nově je pojata globalizace a integrace Západu, či válka nebo lidská práva, role měkké moci, ale i mezinárodního práva. Ve všech 41 kapitolách se odrážejí posuny v teorii, a to především s ohledem na větší roli ofenzivního realismu a konstruktivismu, kterou tyto přísupy získaly po studené válce.

 

Všechny knihy Oskara Krejčího vyvolávají diskusi. Někdy i vášnivou. Je to i proto, že se autor vždy snaží proniknout za zmapované hranice. Tak tomu bylo v případě Knihy o volbách, u knih Politická psychologie, Geopolitika středoevropského prostoru, Zahraniční politika USA, Lidská práva nebo Válka. A platí to samozřejmě i o každém vydání Mezinárodní politiky. To nejnovější jistě vzbudí spory kolem chápání vztahu NATO/EU, nebo periodizace globalizace, či některých nových kapitol a podkapitol v části věnované teorii, například v případě nové podkapitoly o marxistickém pojetí mezinárodní politiky. A hlavně autorova představa čtyř možných scénářů vývoje světa. Ale od toho jsou společenské vědy – aby podněcovaly diskusi.

 

KREJČÍ, Oskar: Mezinárodní politika. 5. upravené vydání. Praha: Ekopress, 2014. 804 s. ISBN 978-80-87865-07-1

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB