Hana Marvanová: Ke kauze podhodnocení podílu státu v OKDHana Marvanová foto prtsc youtubeBývalá politička (náměstkyně ministryně spravedlnosti) a advokátka Hana Marvanová, která se angažuje jako právní zástupkyně Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ v rozhovoru kritizuje bývalé vlády i současnou vládu, že ve věci bytů OKD nic neudělaly.

 

 

 

Obvodní soud pro Prahu 2 začal projednávat případ, který se týká privatizace OKD. O co vlastně jde?

Je třeba připomenout, že soud na Praze 2 se zabývá trestní částí kauzy, kde byli obžalováni znalec, který zpracoval znalecký posudek pro účely privatizace podílu státu v OKD v roce 2004, a dva zástupci Fondu národního majetku, který se na privatizaci podílel. Je jim kladeno za vinu, že došlo k zásadnímu podhodnocení podílu státu v OKD a že vznikla škoda téměř šest miliard korun. Soud probíhá dost dlouhou dobu, protože se čekalo, než bude zpracován znalecký posudek, který si zadal soud. Teď probíhal výslech znalce.

Závěry jsou jednoznačné, potvrzují, že posudek, který byl tehdy zpracován a ocenil státní podíl OKD velmi levně, byl vadný. Je důležité říci, že bylo zjištěno, že znalec, který zpracovával posudek pro privatizaci, měl na to extrémně málo času. Časový tlak souvisel s tím, že vláda chtěla privatizaci stihnout před tím, než Česká republika vstoupí do Evropské unie, protože v EU platí přísná pravidla. Stát na to tak spěchal, že znalcům nedal příslušné podklady ani čas na to, aby posudek byl zpracován kvalitně. V tomto trestním řízení se posuzuje trestněprávní odpovědnost osob, příští jednání má být v září, kdy by měli být předvoláni svědci, které navrhuje obžaloba i obžalovaní.

 

Bude to mít nějaký dopad i na kauzu s nájemními byty, které se řadu let věnujete?

Nájemníci iniciovali toto trestní řízení podáním trestního oznámení již před řadou let. Původně se obraceli na Evropskou komisi s tím, že pokud byl státní podíl prodán pod cenou, a bylo to už v době, kdy jsme byli v Evropské unii, jde potom o veřejnou podporu soukromé firmě ze státních peněz, což je v Evropské unii zakázáno. Ale Evropská komise stížnosti zamítla s tím, že tam byly posudky a že je všechno v pořádku. Proto padlo trestní oznámení, aby se v trestním řízení prokázalo, jak to skutečně je. A naposledy Evropská komise stížnost odmítla s odůvodněním, že je podstatné, jak dopadne toto trestní řízení. Proto je důležité pro pravomocné zjištění, že skutečně byl státní podíl v OKD prodán pod cenou. Pokud by o tom bylo pravomocně rozhodnuto, pak není pochyb, že je to nedovolená veřejná podpora.

 

Co by to pak znamenalo, kdyby takový verdikt oficiálně zazněl u soudu?

Privatizační smlouva, která byla v roce 2004 podepsána, obsahuje ustanovení, že stát může odstoupit od smlouvy v případě, když Evropská komise zkonstatuje, že jde o nedovolenou veřejnou podporu. A samozřejmě v zájmu nájemníků je, aby stát odstoupil od smlouvy, protože nabyvatel, tehdy to byl Karbon Invest vlastněný nejdříve Koláčkem a Otavou, ale posléze ho koupil Bakala, nesplnil závazky z privatizační smlouvy a zejména závazek předkupního práva nájemníkům. Byl to nejen závazek ze smlouvy, ale byl to i slib, veřejně daný. I civilní soud se zabýval tím, že Bakala skutečně jednoznačně slíbil nájemníkům, že se nemusí obávat, že jim byty nabídne za tu nízkou cenu, na kterou byly oceněny pro účely privatizace. A to bylo tehdy čtyřicet tisíc korun za byt. Ten slib nesplnil, lidem se vysmál, tvrdil, že takový slib nedal, a nesplnil ani závazky z privatizační smlouvy, proto nájemníci tlačili na to, aby se tím Evropská komise zabývala.

 

Pan Bakala tedy na tomto obchodu vydělal, a nikdo ho zatím nedonutil, aby splnil závazky a sliby, ke kterým se zavázal. Ale neměl stát tlačit na to, aby závazky z privatizační smlouvy plnil?

Vydělal minimálně jednotky miliard, ale odhady byly až desítky miliard na tom, že mu stát prodal OKD levněji, než jakou mělo cenu. A to je právě v Evropské unii, ale i podle našeho práva nepřípustné.

 

Ale je možné ještě něco napravit, když majetek, především byty, o kterých mluvíme, už byly přeprodány jiné firmě?

To víte, že ano. Samozřejmě za tu dobu se stalo hodně věcí. Já se tomu případu věnuji od roku 2008, protože nájemníci oslovili politické strany, mimo jiné ČSSD, a ta oslovila mne jako experta na bytovou problematiku. Na to jsme udělali v naší právní kanceláři právní expertizu a zjistili jsme celou řadu problémů. Tohle je jen jeden z nich. Těch chyb v privatizaci OKD od roku 1991 bylo obrovské množství. A zároveň jsme načrtli, jak postupovat, aby se naplnily sliby vůči nájemníkům. Rozbor tehdy dostala ČSSD, pak o tom opakovaně jednaly vláda i parlament, to znamená, že všichni měli tyto informace. A od roku 2008 už je to devět let, co ta kauza běží. Mezitím tady bylo několik vlád a všechny to mohly řešit, ale neudělaly nic.

Mezitím ten subjekt změnil vlastníka, před dvěma lety došlo k vyvedení bytů na nějakou firmu, opět se neví, kdo za tím stojí. Samozřejmě se tím celá věc komplikuje, ale já si myslím, že když se stane nespravedlnost, i po delší době by se měla napravit, i kdyby to byla nedokonalá, nedostatečná náprava. Ale stát nemůže říci těm lidem, že to nebude řešit. Samozřejmě, čím později se věci napravují, tím hůř.

Ale odpovědnost nese i Evropská komise, protože případ posuzovala formálně a spokojila se s odpověďmi, které Ministerstvo financí posílalo, za vlády různých ministrů, že je všechno v pořádku. Takhle práce Evropské komise nemá vypadat, ona je povinna dbát na dodržování zákonů v Evropské unii. Myslím si o tom svoje.

 

Můžete prozradit, co si o tom myslíte?

Myslím, že tam budou vlivy různých lobbistických zájmů, které jsou schopny dosáhnout tak daleko, aby to EU neřešila. Ale když padne první posudek v soudním řízení, že důkazy svědčí o tom, že OKD bylo prodáno pod cenou, nastane nová situace. Pro tento samotný výrok je současný trestní soud důležitý.

 

Takže podle vás skutečně i po těch letech svitla nájemníkům naděje, že se nějakým způsobem domohou práva? Že i když si třeba své byty nebudou moci koupit za původně slibovanou cenu, protože je nějaká firma „v dobré víře“ koupila, že jim stát bude škodu muset finančně kompenzovat?

Já nevím, jestli firma získala byty v dobré víře. Říkala jsem, že to byla firma s neznámým vlastníkem. Finanční kompenzace je v rovině politické odpovědnosti vlády nebo těch osob, které o tom rozhodovaly. Také těch, kteří zpracovávali smlouvy. Ocenění mimochodem prováděla i Komerční banka, spolupracovali na tom právníci, advokátní kanceláře, někdo zpracovával dokumenty, které byly vadné. Je třeba vyvozovat odpovědnost. Pokud se ve vztahu k nájemníkům stalo něco, co je nemravné, měl by se stát pokusit to napravit v součinnosti s Evropskou komisí. Podle mého názoru to pořád jde a stát by se o to měl pokusit. Představitelé ČSSD znovu mluví o tom, že tuto věc chtějí otevřít, ale já jsem čekala, že se to stane už za této vlády, protože nic nebránilo, aby se to řešilo ve spolupráci s Evropskou komisí a nečekalo se na rozhodnutí tohoto soudu.

 

Takže nebylo nutné čekat na rozhodnutí soudu?

Není zapotřebí rozhodnutí v otázce trestní odpovědnosti pro rozhodnutí, že to bylo prodáno pod cenou. Ani ministr financí Andrej Babiš nekonal, i když bylo dohodnuto, že se Ministerstvo financí připojí ke stížnosti k Evropské komisi. Ale neučinilo tak. Bylo by zapotřebí, aby lidé, kteří mají kompetenci za stát, jednali. To znamená ministr financí, premiér, vláda. Vláda řeší situaci horníků, pokud jde o útlum těžby a insolvenci, do které se dostalo OKD, a podle mne poměrně nadstandardně. Proto se domnívám, že i ve vztahu k nájemníkům bytů by to měla vláda řešit. Dosud se nestalo, že by vláda jednala o tom, co může v této věci udělat. Veřejná sféra má hodně možností.

 

Říkáte, že ministr financí Andrej Babiš mohl v této věci také něco podniknout, ale pro nájemníky nic neudělal. OKD se pro něj stalo jen klackem proti premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a sociální demokracii, protože k privatizaci zbytku OKD došlo v době, kdy byl Sobotka ministrem financí. Od té doby ale bylo u moci několik vlád, není tedy spoluodpovědnost za situaci, ve které jsou nájemníci, i na dalších politicích? Zvlášť když nemohou tvrdit, že o tom nevědí, když jste je sama na chyby, které se staly v souvislosti s privatizací OKD, upozorňovala. Kdo konkrétně podle vás něco udělat mohl, ale neudělal?

Veškerá agenda z Fondu národního majetku spadla pod Ministerstvo financí. Například v době, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek, Ministerstvo financí zpracovávalo pro Evropskou komisi informaci, že všechno proběhlo v pořádku. A když na Ministerstvo financí nastoupil pan Babiš, zase neudělal nic. Já jsem s ním o tom jednala, uváděla jsem různé možnosti řešení, obrátilo se na něj i Sdružení nájemníků z bytů OKD. Ministerstvo financí se pouze přihlásilo se škodou téměř šest miliard do trestního řízení, ale neudělalo nic ve vztahu k Evropské komisi, neudělalo nic k dividendě bytů, nemělo souhlasit s tím, aby se ten, kdo nesplnil smlouvu z privatizace OKD, zbavoval majetku, o který jde. Takže odpovědnost padá i na pana Babiše, měl to řešit ne jako proti politickému protivníkovi, ale v rámci odpovědnosti úředníků za zákonný výkon svých kompetencí. Ale já i Sdružení nájemníků jsme se obraceli na řadu politiků, například mne oslovili ze sekretariátu tehdejšího premiéra Nečase, tomu jsem také poskytla informace, také nekonal.

 

Jak si vysvětlujete, že v tom žádná z předchozích vlád nic neudělala?

Domnívám se, že to nekonání má bohužel velmi nepříjemné pozadí, protože pan Bakala sponzoroval některé politické strany, které byly ve vládní koalici. To je bohužel trend, že miliardáři a oligarchové mají takový vliv na stát, že nekoná v oblastech, kde by jim to bylo nepříjemné. To je možná ten motiv, proč dávají milionové sponzorské dary politickým stranám. A pokud vím, tak dary od Bakaly dostaly ODS, TOP 09 i Věci veřejné. Nevím, proč nekonal Andrej Babiš, když byl ministrem financí. On říká něco jiného, než je realita. Realita je taková, že v kauze OKD neudělal také vůbec nic, i když to neustále vytýkal premiérovi i podnikateli Bakalovi. Myslím, že by měl konat, jak říká pan Babiš „makat“, místo proklamací v médiích. Stačilo, aby konal, aby to řešil s Evropskou komisí, nechal si zpracovat právní rozbor, jaké jsou možnosti řešení, aby se splnily sliby, které byly dány, a aby se splnily povinnosti, které byly zakotveny v privatizační smlouvě.

 

A kdy se tedy nájemníci, kteří čekají už léta na splnění těchto slibů, dočkají definitivního rozhodnutí?

Bude to ještě trvat bohužel dlouho, protože dokazování před našimi soudy je dlouhé a neoperativní.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB