Domácí

Má smysl zakazovat politické strany?

Čtvrtek, 04 Březen 2010 13:33 Michal MAZEL, Zdeněk ZBOŘIL

Verdikt Nejvyššího správního soudu o zákazu Dělnické strany vyvolal živou diskuzi

Možnost rozpustit občanům jejich soukromou organizaci je nepochybně silná kompetence státu. Ale tak jako jednotlivci, i právnické osoby (ať už obchodní společnosti, neziskovky nebo politické strany) mají kromě práv zákonem stanovené povinnosti a je logické, že jejich neplnění je trestáno sankcemi. Trestem za hrubá porušení práva je u soukromé organizace ukončení její právní existence. Lze namítat, že takové opatření je u právnické osoby, která je vlastně jakousi právní fikcí, opatřením bez zásadního dopadu, když lidé, kteří vytvářejí vůli tohoto subjektu, mohou vzápětí zřídit organizaci jinou. Jenomže pokud připouštíme, aby kromě osob vstupovaly do právních vztahů i osoby právnické, je smyslem rozpuštění protiprávně se chovající organizace podat charakteristiku toho, co se míní protiprávním jednáním strany jako takové. Jde o to veřejně takové jednání difamovat, odmítnout jeho institucionální základně legitimitu, a tím i možnost působit do budoucna. Subjekt je potrestán „ztrátou legitimity značky" a ví se o něm. Značku si sice může po jistých procedurách obnovit, ale už s dosti pošramocenou pověstí. Nový subjekt, kam přejde osazenstvo toho původního, už má pro svoje budoucí jednání stanoveny vcelku srozumitelně vytýčené hranice. Právní řády demokratických zemí tak umožňují reagovat na hrubé porušování předem známých pravidel - nejde o žádnou specialitu týkající se politických stran a není žádný důvod, aby se politické strany těšily imunitě vůči požadavku chovat se podle zákona.

Budeme-li předchozí obecné úvahy aplikovat na onu konkrétní politickou stranu z nedávného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, existovalo tu velmi mnoho jednoznačných důkazů, že ona politická strana dlouhodobě, cíleně a bez skrupulí porušuje zásadní pravidla pro fungování politických stran. Stala se iniciátorem, propagátorem a symbolem politického násilí, systematicky povzbuzovala nenávist k Romům, Židům, přistěhovalcům nebo homosexuálům, několikrát se jí málem podařilo zrealizovat pogrom. A ještě se u toho hlásila k masovému vrahovi Hitlerovi a jeho otevřeným obdivovatelům. To vše v souhrnu bylo objektivně nezákonné a protiústavní konání strany, ne několika jednotlivců. Kromě symbolického významu a nastavení mantinelů má soudní výrok o rozpuštění politické strany - a měly by být - pro svoji přesvědčivost podpůrně použity při stíhání konkrétních případů kriminálního jednání, kterého se dopustí jednotliví členové rozpuštěné strany.

Michal MAZEL
Autor je právník a politolog.


Obsedantní dělení politických stran na levicové a pravicové, či středové, je podle nomenklatury Zpráv MV ČR o problematice politického extremismu a radikalismu rozšířeno již od druhé poloviny 90. let o přívlastek extremistické. Proto máme dnes evidovány strany a hnutí pravicově a levicově extremistické a doufejme, že se nedočkáme objevu stran extremisticko-středových. Bylo by to jen logickým pokračováním importu Lee McGowanovy studie o radikální pravici v Německu, která ve snaze zakrýt znovuobjevení se nacismu, změnila národní socialisty na pravičáky. Jejich programem je ale nejen rasismus, antisemitismus a xenofobie, ale hlavně vytvoření sociálního státu a posílení všech jeho pravomocí na úkor osobních svobod.

V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zakázat Dělnickou stranu je odkaz na její styky s německou NPD a s jinými stranami považovanými za extremistické. Snad mohlo být více zdůrazněno, že většina těchto stran není zakázána. V Rakousku je FRO bývalého korutanského hejtmana Jörga Haidera i po rozdělení třetí nejvýznamnější politickou stranou. V Nizozemsku je aktivní Vlaams Blok, který vznikl z Nazi Vlaamse Militante Orde. Ve Francii tíhu xenofobie nese Front Nasional, ve Velké Británii British National Party. A militantně antisemitský maďarský Jobbik má už čtyři poslance v EP.

Jestliže většina těchto západoevropských stran povstává z koloniální minulosti a žije ve stínu hákového kříže, pak v postkomunistické Evropě se tak děje ve stínu rudé hvězdy. Zabij komunistu pro svoji mámu! je název CD z okruhu konzumentů rasistické obdivující hudby. Rock against communism jako neonacistický kulturní fragment dodnes nevadí a teprve na konci 90. let se objevily obavy, zda se pod záminkou boje proti komunismu neobjevuje staronová ideologie, která může otevřít hroby.

Proto v rozhodnutí NSS zarazil zejména odkaz na pravicový extremismus jako nebezpečí pro demokracii, což je slovní spojení vymykající se neutrálnímu jazyku práva. Jde o vpád emocí do politologické terminologie, o zaměňování žurnalistických zkratek za pojmy.

Komunisté říkali svým nepřátelům reakcionáři, protože si mysleli, že oni sami jsou pokrokoví. My jim říkáme extremisté, protože si o sobě myslíme, že jsme demokraty. Ale kde se v nás bere ta jistota? Není to jen špatné svědomí, které nám radí DS sice zakázat, ale neporadí nám, jak zakázat důvody, proč vznikla.

Zdeněk ZBOŘIL
Autor je politolog.

 

 

Budou volby aneb studená občanská válka

Budou volby aneb studená občanská válka

Čtvrtek, 04 Březen 2010 11:37 Alex Koenigsmark

Jiří Voskovec v dopise Janu Werichovi 18. dubna 1963: „...já jen na smrt nenávidím studené statistikářské běsnění a tupý materialismus, který ovládá obě světové strany."

Opožděná zpráva Palackého vnučky o stavu národa

Opožděná zpráva Palackého vnučky o stavu národa

Úterý, 02 Březen 2010 14:17 Ota Řeboun

F. L. Riegra. Jsou unikátním svědectvím o české politice, kulturním životě i lidových zvycích v té době.

Vyboxuj si život!

Vyboxuj si život!

Úterý, 02 Březen 2010 08:00 Iveta Kováčová

reportáž

Sdružení Palaestra vzniklo před 10 lety za účelem pomoci klukům i holkám z různých sociálních prostředí. Skrze rány, krev i pot třikrát až čtyřikrát týdně v několika prostorách po Praze 2 odkrývají své zasuté sny. Za vším stojí jeden člověk: boxer Jan Balog.

Prospějí dlouhodobé pronájmy českým lesům?

Pondělí, 01 Březen 2010 16:45 Vojtěch Kotecký

Ministerstvo zemědělství plánuje desetileté tendry pro vybrané firmy. Kritici volají na poplach.

Neprospějí, poškodí je. Generální ředitelství Lesů ČR plánuje novinku. V každém z takzvaných lesních hospodářských celků - což jsou řádově tisíce až desetitisíce hektarů - svěří veškeré práce na deset let vybrané dřevařské firmě s tím, že o výnos z prodeje dřeva se budou dělit.

Prospějí dlouhodobé pronájmy českým lesům?

Pondělí, 01 Březen 2010 16:41 Petr Vorlíček

Ministerstvo zemědělství plánuje desetileté tendry pro vybrané firmy. Kritici volají na poplach.

Podoba zakázek na lesnické práce v období 2011-2020 má podporu ministra zemědělství Jakuba Šebesty. Lesnický a dřevozpracující sektor v ČR byl jako první zasažen krizí a je třeba mu vrátit ztracenou stabilitu. K tomu by měly směřovat právě tyto tendry vypsané na delší časové období.

„Lesy ČR postupovaly při tvorbě tendrů podle výsledků memoranda mezi ministerstvem zemědělství a Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů z roku 2007. Lesy ČR tedy naplnily dlouhodobé zadání a já považuji princip těchto tendrů za správný," řekl ministr Šebesta. Memorandum bylo podepsáno v roce 2007 mezi ministerstvem a Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů. Principem memoranda bylo nalezení nejvýhodnějšího modelu obchodu se dřevem a z toho plynoucích tendrů na další léta. Odborná komise, která byla součástí memoranda, předložila výsledky své práce na začátku roku 2009 a tyto byly tedy k dispozici všem zainteresovaným subjektům a bylo možné o nich debatovat.

„Abychom zachovali přístup malých a středních firem ke dřevu, dohodl jsem s ředitelem Sýkorou, že deset procent dřeva bude obchodováno na veřejných trzích. Zároveň bude deset procent ročního objemu těžby každý rok soutěženo znovu, aby měly i neúspěšné firmy možnost dalšího pokusu," dodal ministr Šebesta.

Dlouhodobé smlouvy a cyklická obměna na jednotlivých územních jednotkách jsou předpoklady ke stabilizaci sektoru a možnosti dalšího rozvoje. Pro regiony jsou dlouhodobější smlouvy pozitivní, zaměstnanost v tomto sektoru nebude kolísat tak jako dosud.

O co je kratší text vyjádření, který nám nakonec ministerstvo poskytlo, o to složitější byla komunikace s  úředníky. Výsledek je překvapivý: na ministerstvu se - kromě mluvčího, který to dostal příkazem - nenašel nikdo, kdo by využil příležitosti obhájit dlouhodobé tendry a pod svůj názor se podepsal. Výňatek z mailové korespondence s ministerstvem pro pobavení přikládáme:
LtN: Rádi bychom Vás požádali o příspěvek na téma „Dlouhodobé pronájmy lesů". Do redakce nám přišel otevřený dopis kritiků nového plánu ministerstva na desetileté tendry s jedním subjektem na územní jednotku s tím, že se údajně jedná o skrytý pronájem státních lesů dodavatelským firmám. Kvůli objektivitě bychom rádi dali prostor na obhajobu tendrů i Vaší straně. V případě, že jste zaneprázdněn, pěkně prosím o předání naší prosby některému z Vašich náměstků či jiných odborníků, kteří nové smlouvy obhajují.
MZe: Dobrý den, pošleme Vám stanovisko MZe v této věci, nemohu ovšem zaručit, že to bude tak rozsáhlé, jak požadujete.
LtN: Dobrý den, rádi bychom uveřejnili stanovisko konkrétní osoby. Omlouváme se, že tak naléháme, ale nebyl byste tak laskav a neodkázal nás na nějakého živého člověka, který by byl ochoten příspěvek napsat?
Reakcí MZe bylo zaslání stanoviska mluvčího, které jste si přečetli výše. (red
)

Petr VORLÍČEK

Autor je tiskový mluvčí MZe. 

Literární tvorba a kulturní identita

Pondělí, 01 Březen 2010 07:39 Vladimír NOVOTNÝ

V Senátu se 9. února pod záštitou 1. místopředsedkyně Aleny Gajdůškové a ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií uskutečnil seminář, který nesl název Spisovatel ve sjednocující se Evropě - hledání témat a jazyka. Literární noviny se staly partnerem této akce. Dnes zveřejňujeme první dvě vystoupení jeho účastníků.

Na čtení moc není

Úterý, 23 Únor 2010 10:57 Jiří Havel

Mirek Topolánek nemá kvalifikaci pro řízení státu, nestudoval ani amatérsky politologii, moderní historii nebo ekonomii. Má to jednu výhodu: Říká i nesmysly, které mu napíší, bez vnitřních zábran. Letos z něho má být bojovník proti korupci a státnímu bankrotu.

Moderní knihovna je obývákem města

Pátek, 19 Únor 2010 00:00 Alice Olbrichová

V českých městech vznikají nové knihovny, jejichž společným rysem je kromě technických vymožeností i dosud nevídaná věc. Poskytují kulturní prostředí pro celodenní četbu.

strana 158 z 162

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB