Domácí

Přijde komunistická diktatura?

Čtvrtek, 15 Duben 2010 14:22 Lukáš Kaucký

exkluzivně on-line

Pojďme zvážit hypotetickou možnost, že by se scénář, před kterým ODS varuje, stal skutečností.

„Nedovolte opakovat únor 1948!", „Zabraňte návratu komunistů k moci!", „Postavte hráz nástupu KSČSSD!" Podobná i jiná hesla se již dlouho objevují jako reklama naší zatím hlavní pravicové strany v českých médiích. Sama antikomunistická kampaň ODS má přitom poměrně dlouhou historii, neboť první mobilizaci proti návratu starých pořádků vyhlašoval Václav Klaus už ve volební kampani v roce 1998. Tehdy varoval, že pokud volby vyhraje ČSSD, hrozí opakování tragických událostí let 1948 a 1968. O tři měsíce později ODS uzavřela s tehdy vítěznou ČSSD tzv. opoziční smlouvu o rozdělení moci v zemi.

Má smysl omluva po sedmi desetiletích?

Čtvrtek, 08 Duben 2010 11:43 Milan Kubek, Milan Knižák

Lékařská komora vydala prohlášení k pomnichovské diskriminaci židovských kolegů.

Norimberskými zákony se rozumí především dva ústavní zákony německého Říšského sněmu, které byly přijaté 15. září 1935 v Norimberku: zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti. Tyto zákony stanovily, kdo je v Německu a později na okupovaných územích občanem plnoprávným a kdo svá práva pro svůj původ ztrácí. Stanovily, kdo je Židem a kdo židovským míšencem. Na území Protektorátu Čechy a Morava žilo k 15. březnu  1939 téměř 120 tisíc obyvatel, pokládaných podle norimberských zákonů za Židy (včetně uprchlíků ze zabraného pohraničí) a bylo zde 136 židovských náboženských obcí.

Zdeněk Pešat

Zdeněk Pešat

Úterý, 06 Duben 2010 10:11 Pavel Janáček

(4. 11. 1927 - 29. 3. 2010)

Věcnost, znalost, střízlivost, jistota, skromnost, vkus a slušnost - málokteré hodnoty charakterizují působení literárního historika Zdeňka Pešata přesněji. Z rodného Místku přišel do Prahy o něco dříve než jeho pozdější souputníci z řad Mukařovského žáků, se kterými v 60. letech utvořil druhou generaci Pražské školy a s nimiž ho od let zralosti spojoval odpor k ideologizaci vědy i vysoké umění analýzy slovesných struktur.

Má smysl povinná četba na školách?

Pátek, 02 Duben 2010 08:59 Lukáš HURNÍK, Michal ŠANDA

Seznamy děl a opsané obsahy přežívají. Povinná četba se pouze přejmenovala na doporučenou.

Wolker obživlý a očištěný!

Čtvrtek, 01 Duben 2010 13:48 Ondřej Mrázek

reportáž

Na začátku cesty za básníkem Jiřím Wolkerem do jeho rodného města byly potměšilé úsměšky a ťukání na čelo. Pražáci ho mají za vyčpělého čítankového komunistu, kterého spláchl čas do žumpy dějin. V Prostějově je ale živý i dnes (29. března), kdy by oslavil 110. narozeniny. Jedni ho nepřestávají číst a chápat, druzí v něm stále nacházejí inspiraci a ti třetí ho dosud pomlouvají neméně energicky, než když se po nocích s kumpány potácel prostějovskými uličkami.

Vyhrají Plzeňáci, nebo Ostraváci?

Úterý, 30 Březen 2010 11:36 Jiří Suchý, Jan Balabán

O titul Evropské město kultury 2015 usilují dva kandidáti, slezská metropole oceli a česká kolébka piva.

Papíroví hrdinové a papíroví tygři

Pondělí, 29 Březen 2010 00:00 Zbyněk Fiala

Nikoliv pár hloupých výroků, ale špatné strategické vedení potopilo Mirka Topolánka. S Petrem Nečasem se možná změní styl, ale to by nemuselo stačit.

RŮŽOVÉ (ZA)HRÁTKY

Čtvrtek, 25 Březen 2010 10:31 Alex Koenigsmark

Poznámky k fenoménu nekonečného televizního seriálu

Lidé na čáře

Pondělí, 15 Březen 2010 12:58 Alice OLBRICHOVÁ

Zvednutá závora na česko-německé hranici umožnila sousedícím městům společně vyčistit vzduch a vodu, teď plánují společné náměstí. Přesto se obě sídla vylidňují, protože místní ekonomika skomírá.

strana 149 z 154


Akademie Literárních novin

vás zve na kurz

Problémy současné češtiny

Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech.

3. prosince od 10:00 do 16:00 hod.

AKADEMIE.LITERARKY.CZ

Telefon: 234 221 131

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB