Zemřel politolog a disident Rudolf Kučera


Rudolf Kučera. Foto: FF UJEPFilozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oznámila, že 15. ledna zemřel docent katedry politologie a filozofie doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., šéfredaktor časopisu Střední Evropa.Rudolf Kučera (10. 4. 1947–15. 1. 2019) studoval filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mezi lety 1970–1978 působil v Ústavu pro filosofii a sociologii Československé akademie věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli spoluúčasti na Chartě 77. V osmdesátých letech pracoval jako stavební dělník. Po celou tuto dobu aktivně působil v disentu jako organizátor bytových seminářů. V této době stál též u zrodu české sekce Panevropské unie Čechy a Morava, jíž byl dlouholetým předsedou. V roce 1984 založil samizdatový časopis Střední Evropa, který vychází dodnes (a Kučera byl až do své smrti jeho šéfredaktorem).

Teprve po roce 1989 se mohl R. Kučera naplno věnovat kariéře vědce a pedagoga v oblasti politologie a politické filozofie. Již v roce 1990 získal místo vedoucího katedry politologie na nově zřízené Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zde založil obor politologie, vypracoval jeho koncepci a postupně ji s nově příchozími kolegy realizoval. V oboru se habilitoval v roce 1991 (jako vůbec první politolog v Československu). Na FSV UK působil až do roku 2012.

Na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem začal Rudolf Kučera přednášet v roce 2006. „Záhy nato se zde podařilo s jeho aktivní spoluúčastí akreditovat unikátní obor politické filozofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl též členem vědecké rady FF UJEP a zástupcem vedoucí katedry politologie a filozofie,“ uvedla FF UJEP. V posledních letech svého života částečně působil i na CEVRO Institutu v Praze na katedře politologie a mezinárodních vztahů.

V roce 2009 obdržel Rudolf Kučera od prezidenta Maďarské republiky státní vyznamenání „Knight´s Cross Order of Merit of the Hungarian Republic“ za vědeckou a přednáškovou činnost. V roce 2017 mu byla udělena cena děkanky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně za přínos k rozvoji a prezentaci instituce.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB