Nadace Charty 77 udělila ceny Matěji Hollanovi a Janu Vladislavovi


Vladislav JanAktivista Matěji Hollan cenu Františka Kriegla získal za boj proti nelegálnímu hazardu a korupci a za prosazování svobody informací. Básník Jan Vladislav (na snímku) Cenu Toma Stopparda obdržel in memoriam za publikaci Otevřený deník. Ceny budou předány dnes v rezidenci primátora Prahy.

Cena Františka Kriegla je udělována jedincům, kteří riskují vlastní postavení, kariéru a často i život, aby prosadili názory a cíle, jež odpovídají humanistickým ideálům, demokracii a lidským právům a jež oni považují za správné.
Hudebník Matěj Hollan je z Brna a představuje nový typ občanského aktivismu. Propojuje jednotlivé regionální skupiny občanských aktivistů nad rámec jejich zaměření, aby nevnímali svá občanská práva pouze jednou za čtyři roky u voleb. Je zakladatelem občanského sdružení Brnění, které se snaží o regulaci hazardu v celé republice. Porušování zákona o loteriích úspěšně mapuje a inicioval tzv. MapyHazardu.cz. Za tuto aktivitu je mu často vyhrožováno. Jeho aktivizace občanů zastavila zničení tradičního Zelného trhu v Brně, kde hrozilo vybudování podzemních garáží. Připravil s přáteli Knihu hříchů brněnského magistrátu. Snaží se veřejnost zapojovat do rozhodování zájmem o územní plán města. Využíváním zákona o svobodném přístupu k informacím rozkrývá řadu nevýhodných smluv a veřejných zakázek. Působí ve sdružení protikorupčních aktivit Vraťte nám stát, je spoluzakladatelem lobbistického a profesionálního projektu, propojujícího občanské protikorupční skupiny s politiky Rekonstrukce státu. S přáteli založil satirický web Žít Brno, který s originálním humorem upozorňuje na směšná a nebezpečná jednání brněnských úředníků.
Stoppardova cena je udělována od roku 1983 autorům českého původu za významné převážně esejistické dílo, inspirující zejména svým myšlenkovým přínosem. Jan Vladislav, signatář Charty 77, žil část svého života v exilu. Cenu dostává za publikaci Otevřený deník.
Základem Otevřeného deníku básníka, esejisty, překladatele, editora a autora pohádek Jana Vladislava (1923-2009) jsou deníkové záznamy, které si jako signatář Charty 77 vedl v Praze od ledna 1977 do ledna 1981, kdy byl donucen odejít do exilu ve Francii.
Po dobu dalších téměř třiceti let texty svých záznamů obohacoval o úvahové a esejistické pasáže a vytvořil tak summu své celoživotní spisovatelské zkušenosti a obecně platné svědectví o osudu humanitního vzdělance ve střední Evropě dvacátého století.
Přestože Jan Vladislav práci na svém stěžejním díle nedokončil, jeho Otevřený deník patří k nejdůležitějším novodobým českým literárním dílům psaným na deníkovém půdorysu.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB