U knihovny s Petrem Bílkem č 11U knihovny 11 2018Vladimir Nabokov: Skutečný život Sebastiana Knighta (Paseka 2018/překlad Pavel Dominik)

 

 

Legendární spisovatelská hvězda (1899 – 1977) ruského původu rozehrává v této próze všechny ošidnosti literatury. Líčí na čtenáře pasti a vede k nim důvěřivce něžnou a přesvědčivou rukou, aby se pak nečekaně rozesmála, že mu někdo skutečně uvěřil. Základním tématem je tu vztah textu k žití, bezmocnost jazyka tváří v tvář existenci, nespolehlivost paměti a nepolapitelnost včerejška. Daleko více než ze slov se můžeme dovědět o druhém člověku, když soustředěně nasloucháme jeho dechu, jenže tato pravda je sdělitelná jedině slovy. A jsme v kruhu paradoxů, jimž není konce. Nabokovova volná jízda nabízí eleganci v prvním plánu a hluboký smutek z nedosažitelnosti pravdy v plánu druhém.

 

 

Tereza Šustková: Skrýše (Host 2018)
Debutantka (1991) protkala sbírku řadou apostrof, v nichž se obrací tu ke svým básnickým vzorům, tu k lidem ve svém okolí. Posloucháme jednu stranu dialogu a dohadujeme se souvislostí, hmatáme tušeným vztahem k muži, dítěti, Bohu a cítíme obavu, že když se něčeho skutečně dotkneme, hrozí, že křehká stavba vztahu se zhroutí. Musíme kráčet opatrně. Autorka ví o klamavých jistotách a provizorních skrýších, když exponuje hrob jako útulek poslední a nejistější. „Abych na konci strachu/ objevila útulnou komůrku./ Světlo v hlíně./ Světlo uvnitř anděla." To ji však nezabrání, aby se vracela k důvěrným chvílím s blízkým člověkem v intimitě kuchyní a společného spánku. Žena v ní hledá.

 

 

Václav Černý: Až do předsíně nebes. Čtrnáct studií o baroku našem i cizím (Mladá fronta 1996)
Fundamentální komparatistická práce včleňující české baroko do evropského kontextu a rehabilitující v očích domácího čtenáře historické období mezi lety 1620 až 1740. Jednu studii po druhé jsem četl s rostoucí nostalgií, protože jsem si stále bolestněji uvědomoval, jak příliš nám dnes ve společenských vědách chybí osobnost srovnatelná s erudicí a ofenzivní energií Václava Černého. Vzrušující přesvědčivost mají zejména ty autorovy pasáže, ve kterých charakterizuje protestantské baroko a kde vykresluje Komenského jako postavu povýtce barokní ražby. Velmi aktuální je dnes nárys živého kulturního propojení kontinentu a intenzivní migrace tvůrců mezi Itálií, Španělskem, Francií a německými státy. Povinná četba.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB