U knihovny s Petrem Bílkem č. 33

Email Tisk PDF


U knihovny 33 2017Bedřich Stehno: Jadérka (Nakladatelství Kmen 2017)

 

 


Od osmdesátých let je autor (1943) nenápadně přítomen v české poezii. Kolem jeho sbírek se netočily literární semináře na fakultách, ani nevznikaly kumpánské holporty. Jako cyklista solitér šlapal Stehno po svých stezkách, díval se po krajině a přemýšlel o životě lidském. Pak si poznamená až gnómicky lapidární postřeh nebo myšlenku a žije dál. Nepotrpí si na efekty, je srostitý, poznáte ho v každém verši. V tom je ale jisté úskalí. Po několika stránkách sbírky vás patrně začne nudit vyhraněná poetika bez překvapení. Básně bez názvů se navíc někdy neubrání kazatelské a moralizující notě. Malými přesně vypracovanými útvary prosakuje básníkova rozlada nad stavem jazyka, nad zpovrchnělým lidstvím naší doby. Poctivé.

 

 

Jak se dělá báseň. Uspořádal Jan Zábrana (Mladá fronta 1999)
Svazek ročníku 1998/1999 resuscitovaného Klubu přátel poezie mi v městské knihovně padl do ruky náhodou. Jde o reedici prémiového svazku z roku 1970 a má ji na svědomí Jan Šulc. Poe, Aragon, Spender, Kolář, Ginsberg a Enzensberger tu v esejistických textech analyzují zrod jedné ze svých básní. Dojde tak na Havrana i Kvílení například. Básníci rozebírají své skladby až na prvočinitele a čtenář si může na přiložených básních hned ověřit svůj dojem a zjistit, jestli text funguje tak, jak tvůrce zamýšlel. Ta konfrontace je zajímavá a vzrušující, ale stejně nakonec člověku unikají právě ty momenty, na nichž si autor tak zakládal. Podstatné i po racionální explikaci zůstává tajemstvím. Protože jinak by se poezie ztratila.

 

 

Jiří Morava: Palacký. Čech, Rakušan, Evropan (Vyšehrad, Český spisovatel 1998)
Původně vyšla tato biografie roku 1990 ve Vídni v Österreichischer Bundesverlag. Pro české vydání text přeložil sám autor. Palacký je tu představen jako učenec a politik evropského rozměru, v Moravově podání z něho padá slupka provincialismu. Ve světle blížícího se výročí obnovení naší státnosti je výživné připomenout si na konkrétních faktech, jakým protitlakům musel historik v 19. století čelit. Autor nepustil do textu obvyklou národoveckou sentimentalitu, a přesto působí silným dojmem Palackého vnitřní poctivost a neúmorná pracovitost, o níž si dnešní intelektuálové mohou nechat vyprávět. Lokat prach archívů a trmácet se po Evropě na vozech tažených koňmi, to je jiná káva než googlovat.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 


Akademie Literárních novin vás zve na kurz

Soudobé československé a české dějiny – významná výročí 2018

Lektory kurzu jsou vědečtí pracovníci Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky

Oldřich Tůma a Jiří Kocian.

Kurz se zabývá československými a českými soudobými dějinami v souvislosti s významnými výročími roku 2018: 1918 vznik samostatného státu ČR, 1938 Mnichovská dohoda, 1948 komunistický převrat a 1968 konec Pražského jara, a to v kontextu mezinárodních souvislostí včetně studené války.

Středa a čtvrtek 10. a 11. ledna 2018 * 10:00 hod. až 16:00 hod. * 20 účastníků * Korunní 810/104, budova D, Praha 10-Vinohrady * 2400 Kč včetně oběda a občerstvení

Kurz je akreditován MŠMT ČR

AKADEMIE.LITERARKY.CZ

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB