U knihovny s Petrem Bílkem č.24

 

U knihovny 24 2017Karel Kryl: Prózy (Torst 2017)

 

 


Je pro mě překvapením, jak škrobeně a přechodníkově profesorsky klopýtá autorův (1944 – 1994) styl v prozaických a publicistických textech. Jakmile mu ovšem do textu zabloudí verše, je to hned jiná káva. Těžištěm svazku je torzo románu pracovně nazývaného Člověk. Jeho zajímavost netkví v uměleckých hodnotách, nýbrž v silném autobiografickém ukotvení, které načrtává lidské a kulturní prostředí, ze kterého se Kryl ubíral ke slávě a proslulosti. Dominují tu tedy dokumentární kvality a zřetele v podstatě mimoliterární. Příspěvky čtené ve vysílání Svobodné Evropy mají nejrůznější povahu od pohádek a dramatických náčrtů až po fejetony a politické šlehy. Je těžké odhadnout, jestli mají šanci oslovit nepamětníky.

 

Jiří Dědeček: Haiku haiečku (Galén 2008)
Pět, sedm, pět. Autor sype z rukávu patřičné počty slabik klasické japonské lyrické formy a přitom dokáže být i vtipný. Přírodními motivy domácími prosvítají také inspirace cestovatelské a našla by se i pokušení sociální a politická. Dědeček (1953) si rád hraje, ale nezapomíná, kde je. Někdy není básník úplně ortodoxní a delší verš rozsekává do menších celků: „Vltavské mosty/ jak snadné/ zdá se/ přejít/ na druhou stranu" Mnohdy se současné české poezii bez potřebného rozlišování vytýká řemeslná nedbalost a neznalost, ba lhostejnost k tvaru. Příklad Dědečkovy knížky ukazuje, jak se žádné paušální hodnocení netrefuje. „Kočičí hlavy/ Ulicí proudí davy/ dláždění přede" Kdo z vás to umí?

 

Keltové. Mýtus a realita (Vyšehrad2017/ překlad Jan Hlavička)
Jak málo faktických informací o Keltech je k dispozici! To je první, co vás nad tímto německým sborníkem statí editovaným bonnským profesorem Stefanem Zimmerem napadne. Mám dojem, že vrchol keltské módní vlny se přes Čechy už převalil, ale stejně je zvláštní, kolik amatérských keltologů se vyrojilo a stále rojí. Jejich spisy vydají na knihovnu, a přesto se toho ví o dávných předcích stěží víc, než co napsal před dvěma tisícovkami let Caesar V Zápiscích o válce galské. Archeologové pitvají halštatskou kulturu i kulturu laténskou, ale nakonec z nich vypadne, že vlastně vůbec nevědí, jestli jejich nositeli byli Keltové nebo jiné etnikum. Lingvistická analýza keltských jazyků je vrcholem exotiky.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 23 Červen 2017 14:32 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB