U knihovny s Petrem Bílkem č. 2

 

U knihovny 02 2017Tony Judt: Penzion vzpomínek (Prostor 2016/ překlad Ladislav Köppl)

 


Jeden z nejznámějších veřejných intelektuálů (1948–2010) nadiktoval in articulo mortis, v závěrečném stadiu amyotrofické laterální sklerózy životopisné eseje na různá témata: jídlo, auta, Paříž, kibuc, holky, New York, Švýcarsko. Jde o ojedinělé svědectví toho, čím prošel Západ po druhé světové válce. Názorně a skoro mimochodem čteme přesné analýzy socialismu, kapitalismu, totalitarismu, nahlédneme do hloubky sebezahledění západních intelektuálů a do jejich namyšlené provinčnosti. Autorův povzdech nad rokem 1968: „Proč jsem se tedy nevypravil do Prahy, která tehdy byla nesporně nejpodnětnějším místem v Evropě?" Pozdě bycha honit, už není.

 

Olga Grjasnova: Rus je ten, kdo miluje břízy (Větrné mlýny 2016/ překlad Tereza Semotamová)
Židovská dívka z Baku (1984) vypráví německy o emigraci své rodiny do Německa, jako by tkala koberec s generačním dekorem smíchaným z arabských, tureckých, izraelských, ruských a německých motivů. V životopisech postav hrají klíčovou roli válka a násilí, což při pohledu z české kotliny silně zavání fabulací. Potíž a vážnost knihy však spočívá právě v tom, že o žádnou fabulaci nejde, v tomhle žije svět kolem nás. Plasticita, proměnlivost a umělost etnických a sexuálních identit otevírá nové sociální prostory a je o to pronikavější, oč samozřejměji a bez vysvětlivek zachází s novou realitou. Bezpředsudečný pohled na život bolí.

 

Jan Zábrana: Socha z hlasů (Torst 2011)
Výbor vyšel k nedožitým osmdesátinám autora a obsahuje verše, jejichž data zrodu jsou rozkročena přes tři desetiletí. Převažující žánrová inklinace k milostné lyrice nehalí básně do romantického oparu, nýbrž rozevírá konkrétně načrtnuté situace k jejich hořkému jádru, k potyčkám se samotou a ke smíření s unikající nadějí. „Vlak s tebou odjížděl a bez něj, nepřipojen,/ vagón z mé noci stál na ranním nádraží." Z erotických kontextů o to palčivěji vystupují reliéfy básní ocejchovaných železem a ostnatými dráty doby, jako je například Žalm věnovaný Bedřichu Fučíkovi. Jako hlas z jiné planety působí Zábrana, když si vzpomeneme, co se tenkrát vydávalo.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 09 Leden 2017 13:34 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB