U knihovny s Petrem Bílkem č.48

Email Tisk PDF


U knihovny 47 2016Norman Ohler: Totální rauš (Drogy ve třetí říši) (Host 2016/ překlad Nina Fojtů)

 


O periodizaci souručenství mezi nacistickou říší a drogami vypovídají už názvy oddílů: Lidová droga metamfetamin (1933 – 1938), Ať žije rauš – blitzkrieg jako metamfetaminová válka (1939 – 1941), Hitler v rauši – pacient a jeho osobní lékař (1941 – 1944), Pozdní excesy – krev a drogy (1944 – 1945). Kouzelník s injekcemi doktor Theodor Morell míchal vůdci zázračné koktejly od roku 1936 až do konce a sehrál podle autora klíčovou roli při jeho fyzické i psychické devastaci. Při líčení wehrmachtu jako masy žoldáků hnaných pervitinem zejména v roce 1940 při bleskovém obsazení Francie jde na čtenáře až apokalyptický děs.

Eva Válková, Karel Šebek: Sanitka básně (Sdružení Analogonu 2015)
Surrealistický básník Šebek (1941) je od roku 1995 nezvěstný. Válková působí jako psychiatr v léčebně v Dobřanech, kde se s Šebkem seznámila a kde začali psát společné, „psali jsme rukou, vždy střídavě každý z nás jeden verš". Čteme asociativní vrstvení obrazů bez předchozího autorského rozvrhu či dodatečného retušování. Často jde o shluky metafor bez slovesného propojování. Jsou zde i básně vzniklé samostatně a vzájemně si adresované. Ve verších Odpoledne se Šebkem Válková píše: „Moje písmenka vbíhají na papír/A nacvičují rychle/ Cvičení nesmyslu/ Jako by mohlo být něco nesmyslnějšího/ Uprostřed života/ Uprostřed poezie/ Nechám ti poslední verš"

 

Marcel Proust: Hledání ztraceného času IV. Sodoma a Gomora (Odeon 1983/ překlad Jiří Pechar)
„Každý z mužů podobný panu de Charlus je ovšem jakýmsi mimořádným tvorem, protože pokud nečiní ústupky možnostem života, hledá v podstatě lásku muže jiného plemene, to je muže milujícího ženy (který ho tudíž nebude moci milovat); navzdory tomu, co jsem se domníval tenkrát tam na dvoře, když jsem spatřil, jak se Jupien točí kolem pana de Charlus, jako když orchideje hledí upoutat pozornost čmeláka, je však takovýchto výjimečných bytostí, které někteří lidé litují, ve skutečnosti spousta, jak v průběhu tohoto díla a z důvodu, který bude odhalen až na konci, ještě uvidíme, a sami si stěžují spíš na to, že je jich příliš mnoho, než že by jich bylo příliš málo."

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 


Akademie Literárních novin vás zve na kurz

Soudobé československé a české dějiny – významná výročí 2018

Lektory kurzu jsou vědečtí pracovníci Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky

Oldřich Tůma a Jiří Kocian.

Kurz se zabývá československými a českými soudobými dějinami v souvislosti s významnými výročími roku 2018: 1918 vznik samostatného státu ČR, 1938 Mnichovská dohoda, 1948 komunistický převrat a 1968 konec Pražského jara, a to v kontextu mezinárodních souvislostí včetně studené války.

Středa a čtvrtek 10. a 11. ledna 2018 * 10:00 hod. až 16:00 hod. * 20 účastníků * Korunní 810/104, budova D, Praha 10-Vinohrady * 2400 Kč včetně oběda a občerstvení

Kurz je akreditován MŠMT ČR

AKADEMIE.LITERARKY.CZ

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB