U knihovny s Petrem Bílkem č. 44

Email Tisk PDF

U knihovny 43 2016Alena Mornštajnová: Slepá mapa (Host 2013)

 


Solidně stavěná vícegenerační rodinná sága, to se v současné české próze nevidí často. Mornštajnová (1963) navíc vládne nevšedním epickým talentem, takže poskytne čtenáři lákavá dějová překvapení, aniž by musela přepínat síť pravděpodobností. Druhá část románu, kde se už zcela ujímá vlády ich-forma, je propracovanější po stránce psychologické, leč proud vyprávění se vine užším korytem. Při čítankových přehledech knih zabývajících se česko-německými vztahy ve dvacátém století zůstává toto dílo stranou, což svědčí o náhodnosti, s jakou dnes u nás literární publicistika a kritika po zajících skáče.

 

Imre Kertész: Člověk bez osudu (Academia 2003/ překlad Kateřina Pošová)
Toto románové svědectví maďarského nositele Nobelovy ceny se vám v hlavě automaticky přiřadí k próze Jrzyho Kosinského Nabarvené ptáče. V obou případech jsme konfrontováni se zážitky dítěte uprostřed druhé světové války a holocaustu. V obou případech nesou zobrazené hrůzy pečeť osobního ručení ze strany autorů. V obou případech se v textu analyzuje fenomén lidského vykořenění ať ve smyslu rodinném, ať ve smyslu prostorovém. Dítě štvané Evropou až na pokraj smrti není fenomén jednou pro vždy utkvělý v minulosti, jen si nechceme připustit, že i v našem světě bytuje lhostejnost k násilí, láska ke krutosti a rasová nenávist.

 

Wladimir Kaminer: Vši svobody (Ikar 2003/ překlad Jana Zoubková)
Autor (1967) v povídkách zábavně přehání své ruské zážitky a zkušenosti, které sesbíral v domovině před emigrací do Berlína. Vybroušená grotesknost historek si pohrává se západními stereotypy o Rusech a ruských židech, přesně nahmatává to, co se bude líbit, co zaujme a nezarmoutí. Krátké věty „odsejpají", jsou prvoplánově srozumitelné a svižně spěchají k pointám. Knížka je dokladem toho, že absurdity sovětského režimu jsou prakticky nevyčerpatelné a že zejména lidi, kteří je nezažili na vlastní kůži, se budou ještě dlouho divit. V Čechách si musíme přiznat, že o životě sovětského undergroundu jsme neměli ani ponětí. Svěží svědectví.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 


Akademie Literárních novin

vás zve na kurz

Problémy současné češtiny

Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech.

3. prosince od 10:00 do 16:00 hod.

AKADEMIE.LITERARKY.CZ

Telefon: 234 221 131

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB