Na okraj

Fejeton: Pravdu a nic než pravdu

Fejeton: Pravdu a nic než pravdu

Neděle, 30 Prosinec 2018 06:04 Petr Žantovský

Jeden politik svého času přišel s tímto bonmotem: „Neexistuje nezávislost. Je jen závislost, u níž nevíme, na čem."

Fejeton: Nálepkování

Fejeton: Nálepkování

Pátek, 28 Prosinec 2018 12:00 Petr Žantovský

Jedním z průvodních jevů nesamostatného myšlení je tendence nálepkovat, dávat věcem, lidem či jevům jakási ustálená označení, kategorizovat je do škatulek, zjednodušovat si jejich pojmenování i chápání. To je typické pro mluvu politickou. Není dávno doba, jíž nás provázela ustálená rčení typu „třídní nepřítel" či „boj o zrno" případně „za mír".

Post…

Post…

Sobota, 22 Prosinec 2018 06:14 Petr Žantovský

Poslední dobou se kolem nás uhnízďuje s nebezpečnou častostí slovo „post-informace" či „post-pravda".

Chci toho snad příliš?

Chci toho snad příliš?

Neděle, 16 Prosinec 2018 06:01 Petr Žantovský

Přistihuji se nezdravě často, jak usedám k četbě denního tisku s tužkou v ruce, jak lovím v řádcích, nacházím překlepy a gramatické chyby (nemluvě o věcných) a opravuji je. Není to nemoc z profese: korektury jsem dělal naposledy před bezmála třiceti lety v týdeníku Reportér! Je to spíš jakýsi podmíněný reflex, vypovídající o naučené nedůvěře v naše média: vidím novináře a tuším nějakou zradu.

Básník jako dvouhlavé tele

Neděle, 09 Prosinec 2018 06:08 Petr Žantovský

 

Říkávalo se o nás, dlících na západ od řeky Moravy: „Co Čech, to muzikant“. Nu nevím. Určitě jsem víc muzikantů, ne těch líp či hůře placených, ale prostě ochotnických šumařů v kdejaké hospůdce, potkal víc v Irsku, Skotsku, Portugalsku – to jejich uhrančivé patetické fado z madeirských špeluněk z duše nevyženete…

Nevím, tedy jsem

Neděle, 02 Prosinec 2018 06:02 Petr Žantovský

Padesát šest, přesně tolik nenávistných glos vyvolal můj druhdy zveřejněný text o etických aspektech vztahu novinářů a tiskových mluvčích. Je to zatím, pokud se pamatuji, v tomto směru můj osobní rekord. Tolik hlušiny, hlouposti a sprostot, které jsem si v tom, co se nazývá vznešeně „diskusí", přečetl, jsem dosud ještě nezaznamenal.

Jazykový Orwellistán II aneb Drahousek Zakaznik

Neděle, 25 Listopad 2018 06:01 Petr Žantovský

Možná taky patříte k těm šťastlivcům, kteří před časem obdrželi email následujícího znění:

(vlevo ilustrace falešné stránky České Spořitelny)

Jazykový Orwellistán

Neděle, 18 Listopad 2018 06:03 Petr Žantovský


Jeden český lingvista, Václav Jamek, před lety napsal útlou, ale znamenitou knížku s názvem O patřičnosti v jazyce. Pojednávala o úkazech, které pronikají do naší mateřštiny, aby ji obohatily. Nebo prostě jen ukazovala, jak s jazykem zacházet, aby nezchudnul. V poslední době mám ale spíš pocit, že by někdo mohl začít psát hodně tlustý spis s inverzním názvem: O nepatřičnostech v jazyce - či vůbec komunikaci mezi lidmi.

Poslancova zadnice a jiný bulvár

Neděle, 11 Listopad 2018 05:51 Petr Žantovský


V nepravidelných intervalech, ale vlastně téměř neustále se vrací otázka, kam až smí či může dojít voyerství, senzacechtivost a hyenismus bulvárních médií. Pravda, v posledních letech se už i samo slovo „bulvární" poněkud rozpíjí a jeho kdysi evidentní pokleslý obsah těžící z hodně nízkých pudů příslušné části publika přechází už skoro do médií všech, jistě ne ve stejné hojnosti výskytu, ale ve stejné míře pokleslosti. (na snímku Umberto Eco)

strana 1 z 3

Petr Žantovský

P Žantovský foto Jiří SkupienPůvodní profesí novinář, dnes docent na VŠE v Praze. Napsal asi 15 knih 
rozhovorů s čelnými osobnostmi české politiky a kultury (V.Klaus, 
M.Zeman, O.Vávra, E.Urbanová, J.Poměšil atd.) a řadu prací z oblasti 
teorie a historie médií, zejména vztahu mezi médii a politikou po r. 
1989. Kromě toho je autorem beletristickým ( básnické sbírky a eseje mu 
vycházejí v ČR i slovensky v SR - je členem Slovenského centra PEN). V 
roce 2017 obdržel od prezidenta republiky Vyznamenání 1. stupně za 
zásluhy v oblasti kultury a školství.
(foto Jiří Skupien)

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB