Mimochodník Rudolfa Křesťana:(Ne)přesně tak!chodnik ilustraceExistuje výškoměr, dálkoměr, hloubkoměr, dutinoměr a množství dalších –měrů. Včetně polibkoměru, který je k vidění na zámku Dřevohostice. Ale nikdo zatím nevymyslel aparát, který by dokázal s přesností měřit význam slov.


To jen debatéři říkají: „Přesně tak!"

 

Přesně?

 

Každý z nás, kdo zmíněnou módní floskuli pronese, se pasuje na slovoměřiče. Na rozdíl od exaktní profese Kafkova zeměměřiče K. jsme ovšem amatéry, neboť postrádáme spolehlivá měřítka a měřidla.

 

Jsem přesvědčen, že v porovnání s minulým stoletím stouplo užívání zmíněného výrazu několikanásobně. Že by za tím vězela nějaká zvýšená schopnost přesného vyjadřování, které teď houfně odměňujeme uznalým Přesně tak?

 

Pravdou je, že v některých oborech se výrazně zvětšila schopnost přesnosti. Že by i proto bylo už v roce 1955 rozdvojeno původní ministerstvo strojírenství na tehdejší ministerstvo těžkého strojírenství a na ministerstvo přesného strojírenství?

 

Přesnost slov však nijak nevzrostla. Někdy naopak. Tak je tomu například u výrazu přehršel, který se často užívá jako označení většího množství. Původní význam však podle etymologů odkazuje k pravému opaku: k množství, které se vejde leda tak do hrsti.

 

Hovorové nadužívání výrazu Přesně může vycházet z poměrně častého Exactly v anglickém dialogu. Případně Genau v německém rozprávění. I v cizích řečech však taková vysoká frekvence bude mít nějaké příčiny. Podle mého názoru mohou být tři.

 

Jednak je to možná důsledek povrchnosti, s níž v novodobém spěchu přitakáváme vyslechnutému obsahu, aniž bychom hlouběji zkoumali, zda jsme vskutku a do detailu přesvědčeni o jeho skutečné přesnosti.

 

Jindy může jít o jistou formu úlisnosti. Zvláště pak při reakci podřízeného na slova nadřízeného, jemuž samozřejmě lichotí ozvěna potvrzující, že se vyjádřil exaktně.

 

Do třetice může být příčinou i zcela praktický důvod. Vpadneme-li mluvícímu do proudu jeho řeči rychlým Přesně tak, máme naději, že se dostaneme ke slovu i my. V době, kdy si mnozí libují v monolozích, může se snad zdát takové vpáčení do proudu jejich řeči i částečně pochopitelné.

 

U zmíněné třetí příčiny poměrně často nejde ve skutečnosti o souhlas, ale jen o hovorovou fintu. Zvlášť bizarní je tehdy, když po této souhlasné formulce následuje navázání: „Přesně tak, ale ve většině případů svědčí fakta o něčem úplně jiném..."

 

O nepřesnosti slov vědí své zvláště biblisté. Na spory, který překlad bible je nejpřesnější, odpovídají obezřetně, že pro kategorii úplné přesnosti je radno se obrátit k samotným pramenům a naučit se starozákonní hebrejštinu, aramejštinu a klasickou koiné řečtinu.

 

Absolutní přesnost není vlastní dokonce ani moderní technice. I u verdiktu takzvaného jestřábího oka, které v tenisu sleduje, zda míček po dopadu k lajně je ještě in, nebo už out, existuje možná chyba v rozpětí tří milimetrů.

 

Přesně tak.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB