Mimochodník Rudolfa Křesťana: Dal jméno


chodnik ilustraceZačal jediný kalendářní měsíc, který má jméno podle pracovního nástroje. Motyka, lopata, vidle a pila mohou v tomto ohledu na srp žárlit, neboť utřely.
Jistě i kleště by se rády v kalendáři uplatnily a měly by svůj měsíc kleštěnec. Jenže karty jsou už rozdány.


Výlučné privilegium srpu je zřejmě dáno jeho odvěkou rolí v čase sklizně. Nejen to. Jeho význam podtrhuje také výskyt v dávné mytologii Řecka, kde byl i zbraní – kromě jiných ji použil i titán Kronos.

 

Budu-li upřímný, zvuk těch tří scuknutých souhlásek ve slově srp mi nezní zrovna libozvučně. Na rozdíl od slovenského výrazu kosák.

 

Když jsem zmíněné slovo slyšel poprvé v mládí jako brigádník u bači Prílepka na jednom ze svahů Malé Fatry, domníval jsem se, že je řeč o kosovi. Šlo však o srp zavěšený na jedné ze stěn salaše.

 

Ovšemže ve slovenštině je to i polovina tehdy hojně zobrazovaného dua kosák & kladivo.

 

Tento symbol se mezinárodně drží tradiční podoby už od svého vzniku a – pokud je mi známo – nedoznal pokusu o modernizaci. Tedy například, že by kladivo bylo pneumatické a namísto srpu by figuroval nějaký žací stroj.

 

Bylo by však povrchní vztahovat zmíněnou klasickou dvojkombinaci pouze na komunistický symbol. Leckoho možná překvapí, že srp a kladivo jsou i součástí přítomného státního znaku Rakouské republiky.

 

I na něm je tato dvojice symbolem rolníků a dělníků, obecněji pak zosobněním zemědělství a průmyslu. Tento znak byl v platnosti už od roku 1919 do roku 1934, posléze pak od roku 1945 do současnosti.

 

Nevím, nevím, jak ctitelé sakrálnosti zmíněného dvojsymbolu pohlížejí na skutečnost, je letos je tomu právě deset let, kdy se konalo první trampské mistrovství v disciplíně spočívající v hodu srpem a kladivem.

 

Vítězem se tehdy stal Petr Janoušek. Jeho předchůdkyní je ovšem už po řadu let svatá Markéta, o níž je z přísloví známo, že její disciplínou je házení srpu do žita, a to už v červenci.

 

Žito je oblíbeným cílem nejen k hodům jmenované, nýbrž i pro zklamané jedince, kteří tam házejí flintu. Kupodivu ji nevrhají ani do ovsa, ani do pšenice, ani do ječmene. Možná chtějí odhozeným puškám dopřát aspoň pomyslnou žitnou.

 

Když si představím, jak jezdec na sklizňovém stroji je nucen se při žních se obezřetně vyhýbat překážkám v podobě vhozených srpů a flint, nemá to lehké. Neřkuli, že při jízdě musí dávat pozor i na výskyt někoho, kdo chytá v žitě, jak naznačil J. D. Salinger.

 

Buďme však vděčni za to, že srp je nástrojem slovodárným. Kromě názvu kalendářního měsíce stál i u zrodu pojmenování nočně zářícího srpku luny, v botanice je spojen se srpkem obecným a švadleny znají dokonce srpkový steh. Zároveň byl i u ztvárnění části domovních znamení, z nichž se prý u leckoho odvozuje příjmení Srp.

 

Je-li posláním srpu sekat, nuž přejme si, ať započatý letošní měsíc, jemuž tento nástroj dal jméno, seká dobrotu.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB