Milan Knížák má opět problém


osmy den ilustrace„Vážená paní hejtmanko, obracím se na Vás v zastoupení mé klientky, kterou je paní Oksana Gunger, nar. xx.xx.xxxx (dále jen „klientka"), která mě požádala, abych Vás oslovil s méně obvyklou, ovšem o to závažnější a znepokojující událostí, dotýkající se cti nejen mé klientky, ale i dalších osob.
Moje klientka se svou maminkou často navštěvuje město Karlovy Vary, přičemž si v sobotu dne 10. 3. 2018 při své procházce městem všimla za prosklenou částí Galerie Umění (sídlící na adrese: Goethova stezka 1215/6, 360 01 Karlovy Vary) poutačů lákajících na výstavu Milana Knížáka s názvem „Žít jinak", která se má konat v období od 8. 3. 2018 do 22. 4. 2018.

 


Součástí prosklených vitrín předmětné galerie je také instalace děl tohoto autora, obsahující velice nevkusné, nemravné a odpudivé koláže znázorňující (mimo jiné) malá miminka a děti v nevhodných sexuálních pozicích, a to konkrétně souložící miminka, provozující orální sex a provozující sex se psem.
Znázorněné scény se mé klientky velice dotkly a překvapilo ji, jak je možné takto veřejně a v místě, kde mohou chodit a výjevy sledovat i nezletilé děti, zveřejňovat natolik nechutné obrazy, které hraničí a dle mého názoru i názoru klientky jsou za hranou trestního práva, když mohou naplňovat skutkovou podstatu trestného činu Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií dle § 192 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.


Podotýkám, že v příslušné skutkové podstatě trestné činu je zjednodušeně řečeno uvedeno, že veřejné zpřístupnění dětské pornografie je trestným činem, přičemž novelou trestního zákona č. 330/2011 Sb. je označováno za dětskou pornografii i dílo, které zobrazuje osobu, která se jeví býti dítětem a zároveň je stanoveno, že trestný čin může být spáchán i v případě realistického znázornění neexistujícího dítěte, jako tomu je pravděpodobně v tomto případě. Po dohodě s klientkou bylo proto dne 14. 3. 2018 podáno trestní oznámení u Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech."ilustrace M Knížák


Tak začíná dopis advokáta Mgr. Lubomíra Kazdy hejtmance Janě Vildumetzové, v němž je žádána důrazně, aby v duchu mezinárodních úmluv o právech dítěte obhájila pověst České republiky a záležitost „řešila".


Na podání reagoval Milan Knížák dopisem paní hejtmance, ve kterém uvádí:
„Považuji za absurdní, aby si cizí státní příslušnice dovolovala rozhodovat o našem hodnotovém žebříčku. A v dnešní době je to zvlášť opovážlivé, když si uvědomíme, co se právě v Rusku odehrává.


Jsem přesvědčen, že byste měla tvrdě odmítnout podobné pokusy a dát jasně najevo, že si naše hodnoty ochráníme.


Pracoval jsem pro Český stát na vrcholných kulturních pozicích. Mimo jiné jako profesor a rektor vysoké umělecké školy a jako generální ředitel Národní galerie v Praze (12 let ve funkci), která střeží náš kulturní poklad.


Český stát mě ocenil řadou nejvyšších vyznamenání za moji uměleckou i pedagogickou činnost.


Nedovolím, aby byl v mé osobě hanoben náš suverénní stát.


Za totality se mě snažili umlčet a už od r. 1966 jsem byl evidován jako nepřítel socialistického zřízení, poněvadž jsem již v té době patřil mezi vrcholy světové avantgardy.


Považuji tuto bezprecedentní kauzu vyvolanou ruskou občankou za hrubé narušení své osobní svobody, urážku na cti i útok na kulturní integritu našeho státu.
Pro Vaši informaci Vám sděluji, že díla, o kterých se zmiňuje výše citovaný dopis, vznikla v roce 1990 a byla od té doby několikrát vystavována a publikována u nás i v cizině. Při mé výstavě ve známé galerii Traklhaus v Salcburku byla ilustrace k nové bibli jako jediné vyobrazení na pozvánce, která byla rozesílána."
Milan Knížák podle svých slov dílo, jež tolik pobouřilo karlovarskou chodkyni, vytvořil v roce 1990 ve formě počítačových grafik jako ilustraci pro Novou bibli. Použil přitom fotografie panenek, které zakoupil ve Stuttgartu. Specifickou polychromií a kovovými fragmenty z nich vytvářel komorní plastiky, jejichž sérii nazval Mutanti, protože mu šlo o alegorii vzniku nové lidské rasy. K pražské výstavě byl připraven katalog obsahující i inkriminované ilustrace a byl posléze oceněn jako nejkrásnější kniha roku.


Dovedete si představit, že byste úroveň svého výtvarného vkusu demonstrovali například v Soči tím, že byste angažovali místního advokáta, aby žaloval artefakty, které vidíte kolem sebe a které vás pobuřují? Myslím, že tohle napadá jen některé příslušníky velkých národů, kteří si nechali vštípit pocit, že mají nárok kráčet světem, jako by to byl jejich protektorát.

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB