Kam se žene zemosmy den ilustraceKdyby dnes některý český politik citoval ve svém veřejném projevu slova českého básníka, zesměšnil by se.

 

 

Kant sice tvrdil, že každý člověk má estetický vkus a že jeho soudy nepotřebují racionální zdůvodnění, netušil však, jak hluboce se mýlí, nebere-li v potaz potenciál budoucnosti, jež každou nezainteresovanou libost vysmejčí z lidské mysli. Než se sensus communis v moderní době rozdrobil do rozdílnosti a starý pojem vkusu rozbil napadrť, mívali ještě v minulém století různí podučitelé nutkání vyšperkovat své slavnostní projevy citáty z náležitě učebnicemi promrskaných básníků. Tato směšná výroba vznešenosti, věčných pravd a krásna mi ve „šťavnání" našich činitelů nechybí. Výhružnější je jejich zubožená žovialita a potřeba zaujmout bonmoty a vtípky na úkor konkrétní myšlenky nesené pevným postojem ke společnosti, kterou mají řídit a ovlivňovat. S koncem Havlovy éry se z politických projevů staly takřka výhradně projevy ekonomické. Lidský rozvrh světa se všemi jeho dimenzemi sociálními a národními je nahrazen rozpočtem, přebytkem, deficitem a pár frázemi o demokracii. Nuancovanější soudy a výroky činovníci nepronášejí jednak proto, že mají pocit, že by tím dávali najevo svou slabost, jednak z důvodů reálných a pragmatických, které je nabádají k tomu, aby nepřeceňovali trpělivost, vnímavost a intelektuální vybavenost posluchačstva.
Potíž však spočívá ještě jinde. Ano, básnictví a literatura vůbec tady nejsou proto, aby tvořily antologie politicky použitelných výroků. Promítněte si však ze své četby jméno současného našeho literáta, který při tvorbě svých fikčních světů neztratil ze zřetele širší dimenzi života svých hrdinů a včleňuje je do společenství obce a národa a nabízí jinou než individualisticky raženou zkarikovanou vizi, něco jiného než svou soukromou verzi nedomyšleného existencialismu. Těžko vybrat.
Od začátku roku probíhá v Literárních novinách debata o tom, co je dnes český národní zájem. Věcnost a střízlivost jednotlivých příspěvků lze argumentačně napadnout z různých pozic, ale jedna věc pro mě zůstává ve všech případech nezodpovězena a obávám se, že souvisí s tím, o čem jsme začali. Racionálně kladené požadavky a zásady mají svou logiku, jenže téměř se při všech těch zájmech nemluví o tom, proč by měly být právě národní. Stejně tak dobře by mohly být například obecní, městské, evropské nebo genderové. Proč někteří autoři lpí na pojmu „národní stát", aniž však tento pojem blíže definují? Národ je kulturní veličina v nejširším slova smyslu, a jestliže žijeme v době, kdy je slovo kultura skoro vulgarismus, nejsme schopni tuto dimenzi problému uchopit. Vyslovíme-li národ, racionální konstrukty přece ustupují a máme tu kolektivní emoci, do hry vstupují dějiny i osobní historie každého z nás a můžeme skončit v iracionalitě fanatismu.
Pokud ztratíme čidla pro kód následující znělky Františka Hrubína, je z národa horda fotbalových chuligánů:

Spí město, město lidu královského,
i v nejmenším svém kameni, jenž rost
tak vysoko, až k zvonům věží jeho.
V tichu, jež zpátky přešlo starý most,

hluboce spí. Dej, Bože, aby spalo,
jak nespalo už dlouho! Jenom střez
ten jeho sen, v němž proud je popones
o mnoho nocí blíž, než prve stálo!

Dávný zpěv bez úst stoupá nahoru
a tvůj chrám o hlubokém ponoru
s posádkou králů brázdí moře noci –

Stůj, Bože, jejich cestě ku pomoci!
Město spí, naše domovy bdí v něm
a ze všech stran se k němu žene zem.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB