Co se děje?

osmy den ilustraceTak si to zopakujme ještě jednou. Americký ekonom Robert B. Reich, k přebírání jehož komentářů mají Literární noviny souhlas a občas je otiskují, vytyčil ve své knize Dílo národů tři kategorie povolání pro kapitalismus 21. století.

 


První je kategorie běžných výrobních služeb. Patří do ní mechanické práce, které se většinou stereotypně opakují. Náleží sem i pěšáci informačních technologií zaměstnaní vkládáním dat do celosvětových komunikačních sítí a jejich vyvoláváním z umělé paměti. Řídí se v práci standardizovanými postupy a počítače monitorují, kolik práce bylo vykonáno. V roce 1990 například poskytovala klasická výrobní činnost pouhou čtvrtinu pracovních míst v USA. S kovem pracovali většinou bílí muži, s tkaninami, deskami, obvody a informacemi černošky nebo Latinoameričanky.
Druhou kategorií jsou osobní služby. Základní rozdíl od první kategorie tvoří skutečnost, že tyto práce musejí být vykonávány osobně a jsou pevně fixovány na jedno místo, takže se odbývají mimo celosvětové sítě. Patří sem pracovníci v maloobchodě, číšníci, servírky, hotelový personál, domovníci, pokladní, nemocniční personál, pečovatelé v nejrůznějších domovech, uklízečky, taxikáři, sekretářky, kadeřníci, letušky, terapeuti a pracovníci bezpečnostních služeb. Tito lidé nepotřebují většinou příliš vysoké vzdělání.
Třetí kategorii pracovních míst nazýváme symbolické a analytické služby. Tyto služby však nevstupují do arény celosvětového obchodu v podobě standardizovaných předmětů, „místo toho se obchoduje prostřednictvím symbolů, jako jsou data, slova, ústní a vizuální prezentace". Reich tu má na mysli vzdělané pracovníky konzultačních agentur, finančníky, zbrojaře, strategické plánovače a hledače talentů. Patří sem rovněž vedoucí pracovníci reklamních agentur a marketingoví stratégové, režiséři, architekti, filmaři, produkční, nakladatelé, spisovatelé, redaktoři, novináři, hudebníci, producenti a univerzitní profesoři.
Ale proč se tím právě nyní zabývat? Protože: „Zjednodušují /symboličtí analytici – pozn. autora/ realitu do abstraktních obrazů, které lze přeskupit, s nimiž lze žonglovat, experimentovat, o nichž lze komunikovat s jinými specialisty a jež pak lze nakonec opět transformovat zpět do reality." Čeho jsme právě svědky? Obrazy reálných společenských procesů, jak je postupně přivádějí na denní světlo například volební výsledky v různých zemích, migrační přesuny obyvatel a skutečné činy politických představitelů, se začínají stále více odchylovat od manipulativních her různých think-tanků, ideologicky předpojatých redakcí masmédií a stínové věrohodnosti společenských výzkumných pracovišť. Skupinové názorové loajality, tak charakteristické pro tyto aliace symbolických analytiků, právě prokazují svou instinktivní nelibost vůči rušivým projevům obyčejné životní reality, proti konkrétnosti individuálních lidských potřeb a zkušeností. Čest alespoň některých těchto dosavadních „mistrů světa" a faustovských nádeníků zachraňuje skutečnost, že jsou schopni vyjádřit svůj upřímný údiv nad tím, že svět kráčí jinudy, než oni analytickosymbolicky vtělili do svých prognóz.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 25 Listopad 2016 10:55 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB