Kde jsou spisovatelé?

osmy den ilustraceProfesoři, zapojte se! Tak zvolal jeden německý mediální analytik. Pozastavil se nad tím, že nástup nové studené války, evropská krize i migrační vlna jsou zásadní problémy současné společnosti, ale intelektuální elity se tváří, jako by jim to nestálo za veřejnou zmínku.

 

 

V týdeníku Die Zeit ze 13. srpna reagovala na tuto výzvu autorka z univerzity ve Stuttgartu a upozornila na to, že profesoři mají dnes úplně jiné starosti. Musejí psát anglicky do impaktovaných časopisů, musejí zdůvodňovat své projekty, aby mohli požádat o peníze z grantů, jest jim dbát o image v akademickém prostředí například tím, že se náležitě nechávají zvát na sympozia všude po světě. V Německu jsou desetitisíce profesorů, pravila autorka, ale rozhodně nejsou všichni intelektuálové. Bylo by to absurdní, protože intelektuál je z podstaty podvratná bytost. Vědec přisátý na finanční cecek systému si stokrát rozmyslí zveřejnit svůj nekorektní názor. Zkrocení akademici raději nepozvedají zrak od svých expertních úkolů a pečlivě dbají na to, kam šlápnout na žebříku svých kariér.
Čeští vědci se skoro šeptem ozvali a řekli, co si myslí o situaci, kdy některý den zadrží v Jihomoravském kraji dokonce dva běžence, leč hejtman už svolává bezpečnostní radu. Místo, aby zvučným hlasem třeba i na náměstích promlouval už dávno hlas střízlivého rozumu jejich ústy, tiše a skryti v pracovnách připojují své podpisy, což je koneckonců nic nestojí. A přesto vyvolala petice proti xenofobii reakce málo předpokládatelné. Projevila se v nich alergie, již chová letitý lidový despekt vůči vzdělání. Projevila se v nich nevůle přijmout složitost světa jako fakt, kterému nelze odolat, který nás stejně nakonec porazí. Projevila se v nich iluze naivních myslí, že každý problém má řešení. Ne, jsou prostě problémy jako třeba právě současná i všechny včerejší globální migrace, jejichž řešení spočívá v tom, že je přijmeme. V neposlední řadě se v reakcích na text vědců ukázaly ješitnosti jednotlivců žárlivých na to, že je podobná věc nenapadla dřív. Jako obvykle se málo mluví o obsahu výzvy a jako obvykle se brumlá o tom, zda dotyční měli vůbec právo něco takového spáchat.
Podvratný intelektuál Zola se veřejně a proti mínění davu zastal Dreyfuse, podvratný intelektuál Masaryk se postavil za Hilsnera, podvratní intelektuálové stáli za Chartou 77. Veřejný intelektuál se nesmí štítit exkrementů systému, protože mnohdy je po něm budou házet. Jedna z jeho užitečností totiž spočívá v tom, že udržuje možnosti kritiky i v případech, kdy se zdá, že žádný prostor pro kritiku neexistuje. Je v zájmu intelektuála dbát na svobodu myšlení.
Nedávno se dožadovali větší společenské prestiže někteří čeští spisovatelé na tzv. sjezdu. Jejich nynější mlčení, jejich lhostejnost k počátkům nebezpečných nálad ve společnosti ukazují, že jim jde víc o stipendijní pobyty a výši honorářů za čtení než o to, aby se reálně chopili úkolu, který kdysi ve společnosti plnili. Kdo jiný by se měl zastávat uražených a ponížených?

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB