Pozvánka na výstavu: Nyní a vždy 

Antonović Mira foto youtubeMira Antonović (na snímku vlevo) je grafičkou Literárních novin. Profesí je malířka, ilustrátorka, knižní grafička a typografka. V současnosti vystavuje obrazy v galerii Domu národnostních menšin v ulici Vocelova 3, Praha 2.

 

 

 

Výstavu s názvem Nyní a vždy zahájil v úterý 22. května Prof. Dr. Jan Rous slovy: „Je to něco co nese v sobě lidský hlas, vřelost, se kterou vlastně tu modlitbu říká nebo zpívá, je to prostě síla obrazu, která je rozložená v té ploše“.

 

Mira Antonović rozpracovala techniku malování papírovou hmotou. Výjevy o velikosti až dva metry na metr a půl, byly vyrobené z recyklovaného papíru, který se nejdřív natrhá na drobné kousky a vařením ve vysoké teplotě zbaví všech předchozích informací. V mixéru se rozkvašený papír stane bílou tekutinou, která se odbarvuje a posléze nanáší na sítotisková síta. Voda odtéká a na síťovině se suší papírová malba.

 

Starý a Nový zákon jsou pro Miru Antonović nevyčerpatelný zdroj inspirace. Výstavy na téma Žalmy, Kazatel a Modlitby předchází její stávající expozici s názvem Nyní a vždy.

 

Výstava potrvá do 2. června 2018.

 

Ukázka z tvorby:

 

 sveti Jovan Preteca msv Jachym a Anasv Sava m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sv marija sv zosimavýstava Mira Antonović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Obraz sv. Jana Křtitele:

L 7, 25-28
25. Aneb nač jste hleděti vyšli? Na člověka-li měkkým rouchem oděného? Aj, kteříž v rouše slavném a v rozkoši jsou, v domích královských jsou. 26. Aneb co jste vyšli viděti? Proroka-li? Jistě pravím vám, i více nežli proroka. 27. Tentoť jest, o kterémž jest psáno: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. 28. Nebo pravím vám, většího proroka mezi syny ženskými nad Jana Křtitele není žádného, ale kdož jest menší v království Božím, většíť jest nežli on.

 

 

2/ Obraz Svatý Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie:

Svatý Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie

 

3/ Obraz sv. Savy: 

Svatý Sáva, srbský arcibiskup. Syn velkého panovníka Štěpána Nemanji, narozený roku 1169. Jako mladý princ toužil po duchovním životě a proto utekl na Svatou Horu (Athos), kde se stal mnichem se vzácnou srdnatostí a zápalem pro víru. Od císaře a patriarchy získal nezávislost srbské církve a stal se prvním srbským arcibiskupem. Společně se svým otcem postavil monastýr Hilandar a mnoho dalších monastýrů, kostelů a škol v Srbských zemích. Usmiřoval své bratry rozhádané kvůli moci, usmiřoval Srby se svými sousedy a vytvořením samostatné srbské církve vytvořil srbský stát a kulturu. Vnášel mír mezi balkánské národy a konal pro blahobyt a dobro všech. Srbskému národu dal křesťanskou duši, která nezanikla ani se zánikem srbského středověkého státu. Zkráceno z Prologu sv. vladyky Nikolaje

 

 

4/ Obraz: Sv. Marija Egyptská a sv. Zosima:

Svatá Marija Egyptská při přijímání, které ji svatý Zosima přinesl po 48 letech, které prožila v jordánské poušti ve velkém trápení, strachu a v boji s hrozivými myšlenkami.

 

 

5/ Pohled na část výstavy

 

 

Video z vernisáže:

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 28 Květen 2018 09:41 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB