Pozvánka: Jak si vedou v práci nejen rozhlasoví moderátoři

 

rada českého rozhlasuRada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na Veřejnou prezentaci dvou nezávislých odborných analýz, které byly vypracovány v rámci 4. minitendru Rady ČRo společností Focus.

 

Analýza vysílání Českého rozhlasu k senátním a krajským volbám v roce 2016

Analýza pořadů „20 minut Radiožurnálu“ a „Pro a proti“ ve 3. čtvrtletí 2016

Prezentace se uskuteční dne 26. 4. 2017 v 16,30 hod. v atriu Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2.

 

Níže pro čtenáře uvádíme příklad analýzy.

Jazyková a hlasová hlediska projevu moderátorů“  (celá analýza ZDE)

 

Jedním z často přítomných prvků moderátorské praxe jsou tzv. překrývající se repliky (to znamená, že moderátor svým hostům tzv. skáče do řeči). Problém, který se k této praktice váže, je ztížená srozumitelnost obou mluvčích, jelikož některé repliky při simultánním mluvení zanikají. Ze všech moderátorů z reflektovaného období jsme tento jev zaznamenali nejvíce u B. Tachecí, která své hosty přerušuje například z důvodů upřesnění své otázky.

Překrývající se repliku, jež přeruší hosta, využívá moderátorka také ke zkrácení jeho dlouhé promluvy nebo naznačení snahy posunout rozhovor do dalších částí, což je standardní moderátorská praktika.

Překrývající repliku lze ovšem využít i jako nástroj přerušení výpovědi mluvčího se záměrem jej umlčet, případně převést řeč k jinému tématu. V pořadu z 9. 11. 2016 byla patrná nevyváženost snah moderátorky B. Tachecí urychlovat hovor. Některým hostům totiž ponechala významný prostor pro jejich výpovědi (např. Ladislavu Jaklovi či Miroslavu Konvalinovi111), zatímco jiné upomínala/ukončovala i přesto, že byli stručnější než předchozí hosté a argumentovali k věci (např. Ondřeje Jonáše112). Takové výkyvy v moderátorské práci lze obtížně interpretovat. Jedním z možných výkladů je osobní sympatie či antipatie ke konkrétním hostům, případně souhlas či nesouhlas s aktuální odpovědí mluvčího. Protože názorové inklinace moderátora by ani v publicistických formátech neměly být příliš zřejmé (pokud není obecně deklarováno předem, že se jedná o názorový pořad), lze podobné užité postupy interpretovat nejen jako neprofesionalitu moderátora, ale i jako stranění určitému prezentovanému názoru.

Významotvorný z hlediska obsahu a zároveň i návodný pro posluchače může být rovněž užitý tón či jazykové prostředky, které mluvčí zvolí. Opět právě u B. Tachecí jsme zaznamenali případy, kdy prostřednictvím užití sarkasmu nebo ironie (tzv. výsměšný tón)113 dává najevo své názorové inklinace. Následující ukázky mohou být vnímány jako dehonestace Hillary Clintonové, přestože moderátorka ji v pozdějších relacích označuje za lepší kandidátku (viz dále). V první řadě moderátorka v relaci z 31. 10. 2016 oslovuje prezidentskou kandidátku pouze křestním jménem (Hillary), zatímco Donalda Trumpa jménem celým. Tuto skutečnost můžeme vnímat jako vyšší projevovanou úctu k Donaldu Trumpovi, přestože to nemusel být záměr moderátorky. Současně je otázkou, zda je familiárnost užití pouze křestního jména namístě. Následně B. Tachecí zlehčuje situaci s uniklými e-maily H. Clintonové, které se vážou k době jejího působení jako ministryně zahraničí.

Svou podporu či nepodporu určitému kandidátovi nebo svůj postoj k jednotlivým z nich dali najevo i jiní moderátoři. Podobně se zachoval například moderátor Tomáš Pavlíček, jenž Hillary Clintonovou nepřímo označil za „robotický stroj“. Tím odkázal k negativnímu stereotypu běžně spojovanému s ženami s prestižní kariérou, tzv. „kariéristky“, neboť dle genderových stereotypů by ženy měly věnovat čas rodině a být citově založené a vřelé (nikoli chladné, jak moderátor naznačil). Na ironickou poznámku reagoval i moderátorův host a posměšnost poznámky pochválil, načež oba muži se společně zasmáli. Tento přístup mohou někteří posluchači vnímat familiárně a rovněž se zasmát, naopak jinou část může taková promluva urazit či rozhořčit.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Středa, 26 Duben 2017 11:03 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB