Miloš Anděra: Naši netopýři
Netopýři jsou trvalou součástí naší zvířeny. Ačkoli nemají nic špatného „na svěd
Petr Šesták: Kočovná galerie
Kdo nikdy nesnil o tom vydat se na dlouhou a dalekou cestu jen tak, s blízkým čl
Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres