Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole
První české vydání iniciačního textu surrealismu v kongeniálním překladu Petra K
Daniela Tinková, Milena Lenerová, Vladan Hanulík: Tělo mezi medicínou a disciplínou
Každá společnost má své vidění světa, koncepci života a času, svůj obraz těla i