Mons Kallentoft: Vodní andělé
Inspektorka Malin Forsová je hvězda policejního sboru. Paličatá, intuitivní, sch
William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g
Ilona Švihlíková: Přelom
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako