Mons Kallentoft: Vodní andělé
Inspektorka Malin Forsová je hvězda policejního sboru. Paličatá, intuitivní, sch
Miloš Anděra: Naši netopýři
Netopýři jsou trvalou součástí naší zvířeny. Ačkoli nemají nic špatného „na svěd
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int