kol., Dalibor Dobiáš: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohor
Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
Ilona Švihlíková: Přelom
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako