Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres
Hynek Alt, Aleksandra Vajd: My Left Hand
Téma publikace se nachází na neurčitém pomezí monografie, autorské publikace, ar