André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole
První české vydání iniciačního textu surrealismu v kongeniálním překladu Petra K
Eva Kyselová, Andrea Slováková: Klauzury DAMU 2013-2014
Pozvání na klauzury přijalo 21 hostů, kteří v 25 textech přinesli různorodé refl
William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g