kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int
kol., Dalibor Dobiáš: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohor
Ilona Švihlíková: Přelom
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako