Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
Esther Gerritsenová: Žízeň
Coco se se svou matkou Elisabeth vídá jen sporadicky. Jednoho dne se náhodou pot
kol., Dalibor Dobiáš: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohor