Hynek Alt, Aleksandra Vajd: My Left Hand
Téma publikace se nachází na neurčitém pomezí monografie, autorské publikace, ar
Lea Zimanová, Palo Ziman, Armínka Renhardt: Byla jednou jedna víla
Poutavé vyprávění víly Iluze, pro dospělé i děti, o jejích zážitcích, rozhovorec
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int