Daniela Tinková, Milena Lenerová, Vladan Hanulík: Tělo mezi medicínou a disciplínou
Každá společnost má své vidění světa, koncepci života a času, svůj obraz těla i
Helena Bendová, Matěj Strnad: Společenské vědy a audiovize
Interdisciplinární sborník teoretických textů rozličných společenských a humanit
Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres