Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ/ Le Petit Prince
„Namaluj mi beránka.“ Touto větou osloví malý kudrnatý chlapec s šálou zkroušené
William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g