Adam Drda: Zvláštní zacházení
Šoa neboli nacistické vyhlazování Židů se v Čechách dosud pojímá jako cosi cizor
Helena Bendová, Matěj Strnad: Společenské vědy a audiovize
Interdisciplinární sborník teoretických textů rozličných společenských a humanit
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int