Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int
Eva Kyselová, Andrea Slováková: Klauzury DAMU 2013-2014
Pozvání na klauzury přijalo 21 hostů, kteří v 25 textech přinesli různorodé refl