Mons Kallentoft: Vodní andělé
Inspektorka Malin Forsová je hvězda policejního sboru. Paličatá, intuitivní, sch
Helena Bendová, Matěj Strnad: Společenské vědy a audiovize
Interdisciplinární sborník teoretických textů rozličných společenských a humanit
Ilona Švihlíková: Přelom
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako