kol., Dalibor Dobiáš: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohor
Adam Drda: Zvláštní zacházení
Šoa neboli nacistické vyhlazování Židů se v Čechách dosud pojímá jako cosi cizor
André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole
První české vydání iniciačního textu surrealismu v kongeniálním překladu Petra K