William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g
Dagmar Čížová: Od lásky k Lásce
Od lásky k lásce- téměř dvě stě básní ze setkání s Múzou, osmá lyrická sbírka bo
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int